Kommunalt helsevesen misbruker penger

I 2017 brukte landets kommuner over en milliard kroner på vikarbyråer. Er dette riktig bruk av ressurser, spør Jørgen Aanerud i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Ifølge frifagbevegelse.no brukte landets helse- og omsorgssektoren i kommuner over en milliard kroner på å leie inn vikarer fra vikariatbyråer i fjor, det er en økning på 23 prosent fra året før. Er det riktig bruk av økonomiske ressurser?

Det er en utfordring i helsevesenet å ha stor nok bemanning med bred nok kompetanse til å utføre det daglige arbeidet. Fremfor å øke bemanningen med faste stillinger for faglærte, bruker flere kommuner vikariatbyråer. Ofte er det ufaglærte med et tredagers kurs som blir prioritert.

Faggruppen for helsefagarbeidere i Fagforbundet mener at dette ikke er riktig bruk av ressurser. Det fyller heller ikke kravet om et helhetlig tilbud. Å jobbe i helsevesenet må bli mer lønnsomt for dagens ungdom. Derfor bør kommunene gi økonomisk tilskudd til bedrifter slik at faste og hele stillinger blir en realitet som støtter opp om fagutdannede og bachelorgrad-studentene.

Den borgerlige regjeringen fører en poltikk som er kortsiktig. De har gjort tiltak for å fremme og løfte helsearbeiderfaget for ungdommen, uten å tilrettelegge for en stilling og en lønn man kan leve av etter endt utdannelse. En langsiktig plan er å bruke penger på hele, faste stillinger i kommunene, slik at ingen utdanner seg til arbeidsledighet. Da vil regjeringens ønske om «Rett hjelp til rett tid» bli en realitet igjen.

Det er stadig flere faglærte som tar høyere utdanning. Det oppleves at fagutdanningen ikke klarer å stå på egne bein, og det blir stilt spørsmål om fagutdanningens verdi i samfunnet. Fagarbeiderne mister arbeidslyst, arbeidsmoral, og egen mestringsfølelse. Dette går kun utover dem selv.

Vi ønsker faste, hele stillinger, som gir trygghet og forutsigbarhet. Dette vil bedre arbeidsmiljøet, øke trivsel, som resulterer i mindre sykefravær og bedre kvalitet for pasientene. Og det gjør underverker for yrkesstoltheten.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Studenter dropper ut fordi de ikke har råd til å være i praksis

Manglende tilrettelegging for studenter i praksis gjør at mange dropper ut, advarer Marina Abrahamsen, i denne ukas hjertesak.


Hakke rå’ til noenting, når vi har bompengering?

Bompengeordningen er et usosialt tiltak som rammer de som allerede har minst, skriver ungdomsutvalget i Fagforbundet Rogaland i denne ukas hjertesak.


Verdensdagen for psykisk helse: Vær raus!

Vi kan være rause med oss selv, og med andre. Raushet smitter! skriver Line Mårvik Pettersen, på Verdensdagen for psykisk helse.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Jørgen Aanerud

Jørgen Aanerud sitter i ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo, og er ungdomstillitsvalgt i foreningen pleie og omsorg

jorgen.aanerud@fagforbundet061.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere