Foto: Olav Andresen, LO

Vi er de tusener

Fagforbundet Ungdom er en stor organisering med masse aktivitet. Men vi er også del av noe enda større, skriver Stein Arnold Kristiansen i ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Som medlem av Fagforbundet Ungdom er vi sammen med på å dra lasset om å styrke og, ikke minst, opprettholde våre rettigheter som arbeidstakere på våre arbeidsplasser. Fagforbundet Ungdom er en stor organisering med masse aktivitet. Men Fagforbundet Ungdom er også en del av noe større enn seg selv, og det er LO-ungdommen.

Stein Arnold Kristiansen er nestleder i Fagforbundets ungdomsutvalg i Troms og faglig ungdomssekretær i LO.
Foto: Martine Grymyr

Det er ikke uten grunn at arbeiderbevegelsen kan vise til gode resultater over lang tid, det har krevd mye av mange, men nøkkelen til alle seierne finner vi i våre egne kjerneverdier: "Omtanke, Solidaritet og Samhold." Fra en tid hvor arbeidstakerne ikke hadde noen rettigheter, til i dag hvor vi er trygget gjennom rettigheter og sosiale goder i bytte for vår arbeidskraft, har vår evne til å stå sammen og kjempe for egen og andres hverdag vært avhengig av vår evne til å stå sammen. Ikke alle kamper vi har kjempet har vært for egen vinning, men også for at andre skal få det bedre.

LO består av 22 enkeltstående forbund og fungerer som en sammenslutning og en paraply for sine medlemsorganisasjoner. I denne sammenslutningen, eller familien om du vil, er det stor forskjell på både medlemsmasse og organiseringsgrad i den sektoren eller de yrkene de representerer. Og med så store forskjeller er det og et hav i forskjell på hvordan man får til egen aktivitet. Derfor har sentrale unge tillitsvalgte i forbundene blitt enig om å samle seg rundt fire aktiviteter som skal gjennomføres i samarbeid mellom forbundene.

I hovedsak har disse aktivitetene to overordnede mål; synlighet for medlemmer og potensielle medlemmer, og samarbeid mellom forbundene i LO. For oss som forbund er disse fellesaktivitetene viktige fordi de gir oss en mulighet til å holde kontakten med forbundene rundt og for å bygge nettverk. Vi får muligheten til å lære av andre, og andre får muligheten til å lære av oss.

I vårt eget handlingsprogram sier vi noe om at det er viktig å samarbeide med organisasjoner som ønsker det samme som oss. Vi har et godt samarbeid med Norsk Folkehjelp, vi samarbeider med de politiske ungdomsorganisasjonene, Framfylkingen, Natur og Ungdom og en rekke andre organisasjoner. Og det er naturlig at vi her samarbeider med de andre forbundene, også på det lokale nivået, om gjennomføring av aktiviteter. Samtidig sier vi i våre handlingsplaner at det er viktig å bidra til LO sine felles aktiviteter. Med andre ord er det ikke valgfritt, vi har selv sagt at det er viktig for oss.

Så nå når det sentrale ungdomsutvalget i LO snart er enige om årets satsinger skal vi i Fagforbundet stille sterkt og bidra til gode aktiviteter slik vi selv har vært med på å bestemme i vår handlingsplan. Vi skal bidra til aktiviteter som stimulerer både oss selv og andre til økt innsats for arbeiderbevegelsen. Vi skal vise de som forsøker å splitte oss at sammen er vi sterke og at Fagforbundet Ungdom lever etter grunnverdiene Omtanke, Samhold og Solidaritet!

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Noen unge trenger bare å bli hørt

Ungdom faller ikke ut av arbeidslivet fordi de er late og heller vil ligge på sofaen. Årsakene er mange og de er alvorlige, skriver Christina Beck Jørgensen i denne ukas hjertesak.


Det du ikke vet, kan du ha veldig vondt av

I skolebøkene er arbeidslivets plikter og rettigheter kuttet ned til et par sider. Hvordan kan unge vite hva de har rett på og hva som kreves av dem når de går ut i sin første jobb, spør Christina Beck Jørgensen.


Hva skal man velge?

11. september går vi til valgurnene. Får Norge en ny regjering, eller blir det fire nye år under borgerlig styre?


Ferie og andre friheter og goder

Samboeren min Veronica og jeg har akkurat ryddet ferdig etter et hyggelig besøk av et vennepar og deres repeterende papegøye av en sønn på to år denne romtempererte julikvelden.


Se alle hjertesaker
Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere