De borgerlige ungdomspartienes forslag til nye velferdsordninger er et stort skritt bakover, mener Christina Beck Jørgensen.

Foto: Martine Grymyr

Ungdom som vil svekke velferden

Med sine forslag om systematisk å bygge ned dagens velfungerende velferdsstat stein for stein, har de borgerlige ungdomspartiene omsider latt seg rive med av høyrebølgen, leder av Fagforbundet Ungdom, skriver Christina Beck Jørgensen.

Facebook  /   Twitter
Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ungdom.
Foto: Martine Grymyr

En skulle kanskje tro at nyvalgt leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, har fått en reaksjon på sommervarmen når han tenker høyt om morgendagens samfunn.

Til tross for at Tonning Riise og jeg ikke deler de samme verdiene, er det befriende å høre en høyremann som endelig snakker rett fra levra. I alt for mange år har Høyre pakket politikken sin så mye inn at det ikke stemmer overens med resultatene av den.

Unge Høyre-lederen tar i Dagsavisen 11. juli til orde for å redusere fedrekvoten, tillate mer overtid, redusere stillingsvernet, innføre behovsprøvd velferd, åpne for fem års midlertidige ansettelser og kutte støtten til de som blir syke og av den grunn ikke kan jobbe. Det er i og for seg intet nytt fra den enden av den politiske regnbuen, overraskelsen kommer snarere fra Kristelig Folkepartis Ungdom. 15. juli kunne vi lese KrFU-leder Emil André Erstads forslag til ny velferdspolitikk, som blant annet innebærer færre studiesteder, fjerning av makspris på barnehage og redusert sykelønn. Sammen med Unge Venstre viser KrFU hvordan de tilsynelatende har kastet seg på høyrebølgen, med sine forslag om systematisk å bygge ned dagens velfungerende velferdsstat stein for stein. Fra gult og grønt til mørkeblått med et knips.

Les også: Unge Høyre truer med velferdskutt

 

Fagforbundet Ungdom arbeider for en livsfaseorientert politikk. Målet er et arbeidsliv der de forskjellige livsfasene både respekteres og verdsettes. Med det mener vi at du skal ha trygge og solide rammer, enten du går på skole, er i lære, er i jobb eller nærmer deg pensjonsalderen.

Den blåblå regjeringa har allerede foreslått å åpne for flere midlertidige ansettelser. Svekkelsen av arbeidsmiljøloven er første steg på vei mot Tonning Riises forslag om fem-årige midlertidige stillinger. Regjeringa har argumentert ut fra en sannhet om at flere midlertidige stillinger fører til flere faste stillinger – det stemmer ikke, i følge FAFO-forsker Jørgen Svalund, som i 2013 skrev en doktorgrad om temaet.

Svalund mener derimot at flere midlertidige blir færre fast ansatte, det motsatte av hva de blåblå prøver å overbevise oss om. Forskeren viser til undersøkelser i ulike land som ikke har klart å finne noen økt grad av sysselsetting som følge av enkel tilgang til midlertidige ansettelser. Til nettstedet arbeidslivet.no uttaler han ”- Men tross mange forsøk, har ingen studier klart å vise en slik effekt”.  Svalund påpeker også at i Sverige, som har gjennomgått en liberalisering som nå foreslås i Norge, forsterkes todelingen av arbeidsmarkedet.

I stedet for å legge til rette for at alle, med eller uten store ressurser, skal ha samme mulighet til utdanning og jobb, vil de borgerlige ungdomspartiene gi deg færre skoler og følgelig gjøre det vanskeligere å få studieplass. Når du er ferdig på skolen vil du bli møtt av et brutalt arbeidsmarked hvor hel og fast stilling snarere er unntaket enn regelen. Her ender du kanskje opp med å gå på midlertidige kontrakter i fem år, mens du setter livet på vent. Hvilken bank gir boliglån til en som bare en midlertidig jobb?

Les også: Unge Høgre bommar på solidaritet

 

De borgerlige ungdomspartiene går ikke bare i bresjen for et tøffere arbeidsliv, de vil også kutte i sykelønnen til de som går gjennom en vanskelig periode i livet sitt. De fleste av oss har opplevd at noen i familien har blitt alvorlige syke og må stå utenfor arbeidslivet. Det er tøft for de direkte berørte, men også for de pårørende. I slike situasjoner skal en ikke måtte bekymre seg for om en har nok penger til å dekke sine faste utgifter. Tankegangen er direkte usosial og rammer de svakeste.  Fagforbundet Ungdom vil sammen med arbeidstakerne kjempe for å forsvare disse velferdsordningene.

I et stadig tøffere arbeidsmarked trenger vi en politikk som verner om arbeidstakerne, ikke gjør dem mer sårbare. Fagforbundet Ungdom blir skremt når regjeringas ungdomspartier går i strupen på arbeidstakerne og mener at vi i Norge er for bortskjemte. Vi ønsker gjerne en dialog med arbeidsministeren om hvordan vi kan skape et godt arbeidsliv, men da må han være villig til å lytte til de som representerer unge i arbeidslivet.

 

 

Hva synes du?

Om innlegget

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 24. juli 2014.