Slik ser det ut når medlemmer av både Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom og AUF samles på Fagforbundet Ungdoms samarbeidskonferanse.

Foto: Martine Grymyr

Rødgrønn suksessoppskrift

100 ungdommer fra Fagforbundet, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom og AUF deltok i helga på Fagforbundet Ungdoms rødgrønne samarbeidskonferanse. De dro hjem igjen med nye venner og politiske samarbeidspartnere.

Facebook  /   Twitter

20. til 22. februar inviterte Fagforbundet Ungdom våre rødgrønne kamerater til en enestående og sjelden mulighet til å dyrke felles politikk og samarbeid på tvers av partiene. Det var klart for rødgrønn samarbeidskonferanse, med Fagforbundet Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom og AUF.

Les også: Se bilder fra konferansen!

På plakaten sto blant andre Linn Herning fra For Velferdsstaten, Ola Harald Svenning og Truls Hansen fra Fagforbundet, og Arbeiderpartiets Gry Haugsbakken. I tillegg bød konferansen på både debatt og valgkamparbeid.

Bli kjent på tvers av partiene

– Kamerater, vi står i en vanskelig situasjon med en regjering som dessverre ikke ønsker det samme som oss, sa leder av Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen, da hun åpnet konferansen, og fortsatte:

– Vi er her for å dele erfaringer, dele kunnskap og bli kjent med hverandre på tvers av partiene. Vi i Fagforbundet jobber med lønns- og arbeidsvilkår, men for å få gjort det på en god måte for våre medlemmer, så må vi jobbe politisk. Vi må jobbe med de partiene som vil samme sted som oss, sa Jørgensen til de rødgrønne ungdommene.

Videre samarbeid

I løpet av helga ble deltakerne delt inn i fylkesvise grupper, hvor alle tre ungdomspartiene og Fagforbundet var representert. På den måten ble det lagt et best mulig grunnlag for å skape et videre samarbeid mellom de forskjellige organisasjonene på lokalt nivå.

 

TVERRPOLITISK: Fra venstre: Jeanette Lea Romslo (Sosialistisk Ungdom), Rebekka Dickson (Senterungdommen), Elin Johanne Nesslie (Senterungdommen) og Christer Sørhaug (Sosialistisk Ungdom).
TVERRPOLITISK: Fra venstre: Jeanette Lea Romslo (Sosialistisk Ungdom), Rebekka Dickson (Senterungdommen), Elin Johanne Nesslie (Senterungdommen) og Christer Sørhaug (Sosialistisk Ungdom). Foto: Martine Grymyr

 

– Vi har allerede avtalt et nytt samarbeidsmøte i mars, sier Rebekka Dickson og Elin Johanne Nesslie (begge fra Senterungdommen) og Jeanette Lea Romslo og Christer Sørhaug (Sosialistisk Ungdom).

De er fire av medlemmene i gruppa fra Rogaland fylke, resten av gruppa består av medlemmer fra både AUF og Fagforbundet Ungdom. De har hatt god nytte av gruppearbeidet.

– Vi har brukt tida til å finne ut hvordan vi kan samarbeide best mulig i framtida, på tvers av partiene. Da har vi allerede funnet flere kjernesaker som vi har felles og som vi vil jobbe med fram mot kommunevalget i høst, blant annet kollektivtransport, kommunesammenslåing og yrkesfag, sier gruppa, og fortsetter:

– Det er mye lettere å få gjennomslag for saker hvis vi går sammen om dem. Da kan vi si at dette er noe ungdommen vil, ikke bare noe Sosialistisk Ungdom vil, for eksempel, sier rogalendingene.

 

FAGLIG: Helga bestod av faglig påfyll og nettverksbygging.
FAGLIG: Helga bestod av faglig påfyll og nettverksbygging. Foto: Martine Grymyr

 

Hva synes du?

Fakta

Rødgrønn samarbeidskonferanse ble arrangert av Fagforbundet Ungdom 20. - 22. februar 2015, på Sørmarka konferansehotell.

På konferansen deltok 100 ungdommer fra Fagforbundet, AUF, Sosialistisk Ungdom og Senterungdommen.

Fagforbundet Ungdom arrangerte sin første samarbeidskonferanse i november 2012.

Vil du vite mer? Følg #rødgrønnung