Full barnehagedekning eller ikke? Mange kommuner snor seg rundt begrepet, skriver Anita Berg.

Foto: Ville Miettinen/Flickr

Full barnehagedekning?

Har kommunen din full barnehagedekning? Det kommer an på øyet som ser.

Facebook  /   Twitter

Antall barnehageplasser har økt betraktelig de siste årene, og de fleste kommuner har i dag per definisjon full barnehagedekning. Barnehageplass til alle som har søkt er det derimot relativt få kommuner som kan si seg enig i.

Årsaken ligger i regjeringens litt rare definisjon av hva full barnehagedekning er. Regjeringen har bestemt at kun barn som har fylt ett år innen utgangen av august har rett til barnehageplass. En kommune kan altså oppfylle kriteriene for full barnehagedekning og likevel ha mange barn som blir ett år fra 1. september som da ikke får barnehageplass før de er to år gamle.

Les også: Når jeg blir stor vil jeg bli...

Mange foreldre tar dette med i familieplanlegging og fødestuene nærmest renner over i sommermånedene. Det er ikke veldig praktisk at det er flest fødsler midt i fellesferien når sykehusene er dårligst bemannet. Noen foreldre får smertelig erfare merkostnadene ved å få barn i "feil" måned. De fleste nyetablerte er i dag avhengig av å ha to inntekter, og for mange er det helt umulig å gå flere måneder med bare én inntekt.

Mange kommuner, deriblant Haugesund, har opprettet barnehageplasser til mange av barna som ikke har lovbestemt rett til plass. Siden barnehageplasser tidligere var stykkprisfinansiert fra Staten fikk kommunene dekket kostnadene for plassene på lik linje med andre barnehageplasser. Å ha "ekstra god" barnehagedekning påvirket derfor ikke kommuneøkonomien i særlig grad.

Les også: Vi trenger full SFO-dekning

Fra 1. januar 2011 innførte regjeringen en såkalt rammefinansiering av barnehagene. Rammefinansieringen er en nærmest uforståelig utregnet sum basert på en rekke kriterier, blant annet innbyggernes grad av utdannelse. Den nye ordningen medfører at kommunen får akkurat samme pott med penger enten ettåringene som er født etter 31. august har barnehageplass eller ikke. Å ha flere barnehageplasser enn strengt tatt nødvendig i henhold til loven har dermed blitt en ren merkostnad for kommunene. Rett til full barnehagedekning kan vi vel egentlig ikke kalle det, når barna må fylle ett år før 1.september det året du ønsker barnet i barnehage. 

Hva er da full barnehagedekning? Jo, full barnehagedekning er hvis vi kan garantere plass til alle barn som blir ett år i løpet av året.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Bolig = velferd

Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse, det viktigste for folks velferd. Dessverre er ikke muligheten til å eie egen bolig realistisk for mange unge, studenter og de uten rike foreldre, skriver ungdomstillitsvalgt Ida Renate Olsen.


Kjære Erna

Du kan ikke bestille flere barn, når du samtidig river ned den økonomiske tryggheten til folk, skriver Raymond André Jomisko i denne ukas hjertesak.


Har frisøren din tariffavtale?

Kun 230 av Norges 8000 frisørsalonger har tariffavtale. Neste gang du skal fikse sveisen bør du velge en salong med tariff, skriver Tina Paulsen Stenkløv, og i denne ukas hjertesak gir hun deg oversikten over hvor du trygt kan klippe deg.


Studenter dropper ut fordi de ikke har råd til å være i praksis

Manglende tilrettelegging for studenter i praksis gjør at mange dropper ut, advarer Marina Abrahamsen, i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Anita Berg

Anita Berg er nestleder i ungdomsutvalget i Fagforbundet Rogaland og ungdomstillitsvalgt i Stavanger.

anita_berg89@hotmail.com

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere