YNGST: Fagforbundets fire yngste delegater på LO-kongressen. Fra venstre:. Leder av Fagforbundet Ung, Christina Beck Jørgensen, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Akershus, Erik Fjeldstad Næss, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Finnmark, Raymond André Jomisko, og nestleder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen.

Foto: Martine Grymyr

Fagforbundet Ung tar ordet på LO-kongressen

Retten til læreplass, fagligpolitisk arbeid og hel og fast stilling. Blant 1800 innkomne forslag er det disse sakene som står høyest på prioriteringslista for Fagforbundets fire yngste delegater på LO-kongressen.

Facebook  /   Twitter

Denne uka er 315 delegater samlet i Oslo for LOs 34. ordinære kongress. Kongressen er LOs øverste organ. Her er alle forbundene representert, samlet for å diskutere hvordan organisasjonen skal utvikles videre de neste fire årene.

Les mer om LO-kongressen her.

Blant delegatene er selvsagt også LOs største forbund representert, og fra Fagforbundet stiller fire medlemmer under 30 år: Leder og nestleder av Fagforbundet Ung, Christina Beck Jørgensen og Mats Monsen, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Finnmark, Raymond André Jomisko, og leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Akershus, Erik Fjeldstad Næss.

SE VIDEO NEDERST I SAKEN!

Vi spør Fagforbundets fire yngste delegater

  1. Hvorfor er du med på LO-kongressen?
  2. Hvilke saker er viktigst for deg?

Erik Fjelstad Næss (første år som delegat)
Fagforbundet Akershus

  1. Det er viktig at unge er med på å påvirke LO sin politikk for neste kongressperiode. Politikken som vedtas her gjelder jo også for oss unge.
  2. Det er mange saker som er viktige, men det jeg brenner mest for er det fagpolitiske arbeidet, da samarbeid både er viktig for at vi skal få gjennomslag for vår politikk, og hvis vi skal få en ny regjering til høsten.

Mats Monsen (første år som delegat)
Nestleder, Fagforbundet Ung

  1. På kongressen får vi som er unge tillitsvalgte og unge fagarbeidere være med å påvirke hvordan arbeidslivet skal være for våre medlemmer. Det som blir bestemt her, blir politikk i Norge. Derfor er det både stort og viktig å få være med.
  2. Jeg er mest opptatt av Fagforbundets forslag om at vi skal lovfeste retten til hele stillinger. Vi har i dag et kulturproblem i arbeidslivet hvor arbeidsgivere skaper et kvinnefiendtlig arbeidsliv som er bygget opp på at nesten alle har deltidsstilling. Dette kan vi ikke godta. Derfor håper jeg at kongressen går for å lovfeste retten til hele stillinger.
DELTID: Nesleder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, leverte en tordentale om deltidsstillinger, under sitt første år som delegat på LO-kongressen.
DELTID: Nesleder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, leverte en tordentale om deltidsstillinger, under sitt første år som delegat på LO-kongressen. (Foto: Martine Grymyr)

 

Raymond André Jomisko (første år som delegat)
Fagforbundet Finnmark

  1. Det er en viktig arena hvor unge kan få vist seg, og kjempe for sakene de brenner for.
  2. For meg er det viktigst at unge vet hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. Dette er viktig for å forhindre sosial dumping, og sikre at unge får den lønnen de har krav på. I tillegg er jeg også opptatt av å jobbe for at unge skal faste stilinger.

 

Christina Beck Jørgensen (andre gangen som delegat)
Leder, Fagforbundet Ung

  1. Det er viktig å delta på LO-kongressen for å påvirke og gjøre en jobb for medlemmene og utviklingen i samfunnet. Mye av morgendagens politikk bestemmes her.
  2. De viktigste sakene for meg er å få fagbevegelsens historie, samt informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet inn i læreplanen. I tillegg må vi gi unge læreplass og hele og faste jobber.

 

SE VIDEO: Christina Beck Jørgensen på talerstolen

SE VIDEO: Mats Monsen på talerstolen

Hva synes du?