NYE MEDLEMMER: Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg har hatt utskiftninger. Disse fem har enten rykket opp til fast plass eller kommet inn som nye varamedlemmer. Øverst fra venstre: Erik Fjeldstad Næss, Jeanette Lea Romslo og Tina Paulsen Stenkløv. Under fra venstre: André Thingvold Boberg og Victoria De Oliveira.

Foto: Privat/Martine Grymyr

Nye medlemmer i sentralt utvalg

Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg har hatt utskiftninger. Noen har rykket opp, og andre er nye medlemmer i utvalget. Bli bedre kjent med de fem nye her!

Facebook  /   Twitter

Andrè Thingvold Boberg, medlem, 30 år, bor i Tønsberg i Vestfold.

Andre Thingvold Boberg
(Foto: Martine Grymyr)

Jeg kommer opprinnelig fra Alta i Finnmark, men har bodd de siste åra i Norges elste by, Tønsberg. Jeg jobber som barne- og ungdomsarbeider i en maritim barnehage.

Hjertesakene mine er regjeringsskifte, tannhelsa i egenandelsordningen, menneskene som bor på gata, og mental helse og pårørende rundt dem som sliter

Jeg ser fremover til å jobbe videre mot et regjeringsskifte, og forsette å forsvare for de rettighetene vi har kjempet frem gjennom en årrekke, og jobbe videre med saker som som boligpolitikk og å få tannhelsa  inn i egenandelsordningen en gang for alle. Jeg ser også frem til å være med videre på samarbeidet med våre søsterorganisasjoner både i Skandinavia, Russland og Palestina.

 

Victoria De Oliveira, medlem, 25 år, bor i Skiptvet i Østfold.

victoria
(Foto: Privat)

Jeg er utdannet vernepleier, men jobber som ungdomssekretær i et 60% vikariat hos LO i Østfold og er frikjøpt 40% som leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Østfold.

Mine hjertesaker er mange, men jeg brenner virkelig for utdanning – både på høgskolenivå og videregående nivå med fagbrev/svennebrev. Jeg er opptatt av at Fagforbundet som det største forbundet i Norge skal ta et stort og viktig ansvar for begge disse utdanningsnivåene. Rekrutering av disse – kanskje spesielt de med høyere utdanning, er derfor en av mine hjertesaker. For å få til dette må vi kreve den plassen jeg mener vi har rett på som forbund, et av målene må da være å være mer synlige på studiesteder og danne studentforumer. Det ønsker jeg å jobbe videre med fremover.

Å få flere unge til å engasjere seg er en av de viktigste oppgavene vi har for fremtiden, derfor ønsker jeg å få være med å snakke med, lære opp og engasjere flere unge til å ta verv i fagbevegelsen. Det tror jeg vi kan klare dersom vi er synlige og snakker om saker som ungdom er opptatt av, som lærlingplass, godt studiemiljø, hele, faste og trygge jobber.

Jeg er opptatt av vår politiske innflytelse og engasjerer meg derfor mye i det. Internasjonal solidaritet er også spennende, og jeg har vært så heldig at jeg har fått reise både til Palestina og Russland i år. Det ønsker jeg å fortsette å få være med på.

 

Erik Fjeldstad Næss, 1. vara, 24 år, bor på Kjeller i Akershus.

Erik Fjeldstad Næss
(Foto: Martine Grymyr)

Jeg er utdannet helsefagarbeider og har stilling i hjemmesykepleien i Skedsmo kommune, men er fulltidsfrikjøpt som ungdomstillitsvalgt for Fagforbundet Akershus frem til 2019.

Min viktigste hjertesak er å styrke yrkesfagene. Flere unge må velge yrkesfag skal Norge kunne klare å takle blant annet eldrebølgen som kommer. Men for å få til at flere velger yrkesfag må det bli mer attraktivt. En lovnad om jobb etter endt læretid er ikke nok når den stillingen du får kan være så liten som 13,5%. Det må gjøres mer og satses mer på yrkesfag.

Jeg ser frem til å jobbe videre med ungdomssatsingen til Fagforbundet og jobbe med å få flere unge til å bli medlemmer. Ungdom er fremtiden og skal Fagforbundet bestå som et sterkt forbund må vi ha inn yngre krefter, både som medlemmer og som tillitsvalgte. Det er like viktig å organisere seg i dag som det var før i tiden. 

 

Tina Paulsen Stenkløv, 2. vara, 29 år bor i Trondheim.

tina paulsen stenkløv
(Foto: Privat)

Jeg har jobbet snart 12 år som frisør og vært medlem i Frisørenes Fagforening like lenge. I 2014 ble jeg valgt inn som ungdomstillitsvalgt i Frisørenes Fagforening og har det vervet fortsatt. I tillegg til å jobbe som frisør er jeg frikjøpt 40% som organisasjonssekretær i Fagforbundet Trøndelag.

Jeg er opptatt av at unge i arbeidslivet skal bli flinkere til å stå opp for seg selv og si i fra dersom de opplever å for eksempel bli urettferdig behandlet av arbeidsgiver, når lover og regler blir brutt osv. Jeg vil at de unge spesielt skal vite at lov- og avtaleverk ikke er så vanskelig å slå opp i som de kanskje tror, og at de ikke må henge seg opp i ordet "paragraf", men heller se hva det står under hver enkelt paragraf. Blir man tryggere på lov- og avtaleverk så blir man også tryggere når man eventuelt skal ta opp noe med arbeidsgiveren. Og man må selvfølgelig organisere seg, da får man i tillegg mye hjelp og svar på ting fra fagforeningen sin. Jo tidligere de lærer seg alt dette og organiserer seg, jo ryddigere arbeidsliv blir det, samt at de blir tryggere på seg selv. Og med bevisste arbeidstakere, blir det også mer bevisste arbeidsgivere.

Jeg mener at det må bli strengere krav for å bestille lærlingemerket, fordi arbeidsgiverne nå bestiller "kassevis" med disse klistremerkene og reklamerer for at dette betyr at de er seriøse, tar samfunnsansvar og tenker langsiktig. Man er ikke nødvendigvis mer seriøs, tenker langsiktig eller tar mer samfunnsansvar fordi om de har lærlinger. Kun en tariffavtale kan vise at en bedrift er seriøs, tenker langsiktig og tar samfunnsansvar. Jeg er selvfølgelig for at lærlinger skal få lærlingeplass, men ikke for en hver pris! For mange blir utnytta til at dette merket kan bli et sikkert tegn på at bedriften er seriøs. Jeg vil også at alle bedrifter i Norge som har tariffavtale skal tariffmerkes! Det skal være synlig for kunder, jobbsøkere osv at her er det et mer seriøst arbeidsliv!

Dette er bare noe av det jeg vil være med å forandre til det bedre. Først må vi jobbe for ei ny regjering til høsten! Jeg kommer fra et lavtlønnet, kvinnedominert yrke, med lav organisasjonsgrad i privat sektor, og har selv kjent på alt det jeg skriver om over her på kroppen. Er man organisert og jobber i tariffbundet bedrift blir arbeidslivet så mye bedre, med tanke på seriøsitet, lov- og avtaleverk, lønn, sikkerhet og trygghet.

 

Jeanette Lea Romslo, 3. vara, 19 år, bor på Nærbø i Rogaland.

jeanette lea romslo
(Foto: Privat)

Jeg har gått salg, service og sikkerhet, nylig fullført påbygning og skal på universitetet til høsten. 

Mine viktigste hjertesaker er blant annet internasjonal solidaritet, det er en av hjørnesteinene i fagbevegelsen og så utrolig viktig! Jeg er også opptatt av ungdomsledighet, tilpasset utdanning og at at vi skal ha fokus på ungdom i arbeid. Vi må ta det på alvor og se hver eneste èn. Tannhelse i egenandelsordningen er også en viktig sak, fordi tannlegeordningen i dag går utover de svakeste i samfunnet – ofte de eldste og de yngste. Vi må tette hullet i velferdsstaten! Det er også viktig å informere ungdom om fagbevegelsen, det kan vi gjøre blant annet ved å få arbeiderhistorie inn i pensum.

Jeg gleder meg til å jobbe mer med internasjonal solidaritet, ungdomsledighet, verving, og ikke minst legge press på en ny regjering. Vi har en utrolig viktig tid foran oss, vi har et valg å påvirke og vinne!

 

 

 

 

Hva synes du?