SAMLET I BERLIN: Fagforbundet Ung, sammen med representanter fra fagbevegelsen i hele Europa.

Foto: EPSU

På samling med europeisk fagbevegelse

Fagforbundet Ung har møtt den europeiske fagbevegelsen i Berlin. Målet er det samme for alle: organisere flere unge.

Facebook  /   Twitter

Mats Monsen og Martin Fægri fra Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg har vært to dager i Berlin for å møte den europeiske fagbevegelsen som tilhører EPSU (European Public Service Unions).

 

Med 55 delegater fra alle deler av Europa ble dette den største ungdomssamlingen EPSU har arrangert siden dens første ungdomsmøte i 2011. Hovedtema under møtet var at medlemmer og tillitsvalgte eldes, derfor er det viktig å samle ungdom fra Europa, som i fremtiden må ta over stafettpinnen.

 

Europeiske land er ulike og fagbevegelsen i landene opplever forskjellige utfordringer, men i presentasjonsrunden av delegatene var det noen ting alle land var enige om; hvordan rekruttere flere unge og hvordan beholde medlemmer. Alle ungdommene var opptatt å lære av hverandre og hva slags funksjon EPSU skal ha i møte med våre felles utfordringer.

 

PÅ TUR MED EPSU: Nestleder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen (t.v.) og medlem av Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg, Martin Fægri, på tur med EPSU i Berlin.
PÅ TUR MED EPSU: Nestleder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen (t.v.) og medlem av Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg, Martin Fægri, på tur med EPSU i Berlin. (Foto: Privat)

 

Det er viktig å øke organisasjonsgraden i Europa, for utfordringene våre står i kø, ifølge generalsekretær i EPSU, Jan Willem Goudriaan. Offentlig eierskap – kanskje spesielt problematikken knyttet til privatisering av rent vann, Brexit, at Eurosonen i seg selv er ustabil, handelsavtaler som utfordrer arbeidstakerrettigheter, med mer. Goudriaan poengterte også at mange europeere ikke har fått lønnsøkning på mange år.

 

En annen utfordring for fellesskapet er skatteparadiser og en rekke smutthull i skattesystemene som resulterer i at store multinasjonale selskapene ikke bidrar med en rettferdig andel av inntektene. Ustabilitet rundt Krim-halvøya og et stadig mer autoritært Tyrkia var også bekymringer som ble satt på dagsordenen. 

 

Nestleder i Fagforbundet Ung, Mats Monsen, hadde godt utbytte av møte med den europeiske fagbevegelsen:

 

– Det er ingen tvil om at det er store muligheter gjennom å ha slike møter. Selv om vi gjør mye bra i Norge som vi ønsker å lære bort til andre europeiske land, lykkes også de godt med utfordringer vi sliter med her i Norge, eksempelvis det å mobilisere til store kampanjer, sier Monsen, og får støtte av medlem i det sentrale ungdomsutvalget, Martin Fægri.

 

 – Mange av utfordringene de møter er av en helt annen karakter enn våre, tenk bare på det å ha myndigheter som ønsker å privatisere vann – en forutsetning for liv, det er ganske fjernt fra vår hverdag. For meg var det inspirerende å møte så mange fra rundt om i Europa som deler visjonene vi i fagbevegelsen har hjemme i Norge, sier Fægri.

 

Pablo Sanchez Centellas, leder av EPSU Youth, presiserte en rekke ganger viktigheten av at ungdommen tar eierskap over hva ungdomsforumet skal være og hva vi vil med samarbeidet. Dette jobbet vi mye med underveis. De aller fleste av de 55 delegatene var ferske og fremdeles usikre på EPSUs rolle, noe som bød på forvirringer. Etter hvert som møtet gikk fremover kom vi til en felles forståelse av hva vi skal jobbe med videre, og hvilke saker vi skal prioritere i EPSUs ungdomsarbeid. Valget falt på blant annet rekruttering av ungdom, erfaringsutveksling og muligheten for felles kampanjer. EPSU-kongressen i 2019 blir også en viktig plass for ungdommen å påvirke. 

 

Vi takker for denne gang og gleder oss til videre samarbeid med den europeiske fagbevegelsen!

 

Hva synes du?

Hva er EPSU?

  • The European Federation of Public Service Unions (EPSU)
  • Samler fagbevegelsen over hele Europa, totalt 8 millioner offentlig ansatte

  • Jobber for å bedre lønns- og arbeidsvilkår for offentlig ansatte

 

Les mer om EPSU her.