Ja til innleieforbud – vi støtter streiken

Facebook  /   Twitter

Landskonferansen til Fagforbundet Ung støtter den politisk streiken for innleieforbud som skal arrangeres i Oslo den 15. november. Initiativtakere er sju fagforeninger og LO i Oslo.

På landsmøtet til Fagforbundet ga delegatene sin fulle støtte til den politiske streiken for forbund mot innleie. Initiativtakerne krever et forbud mot bemanningsbransjen innenfor bygg- og anleggsbransjen i Oslofjordområdet, men dette er også en viktig streik for andre bransjer, som helse og omsorg. Det er vi unge som rammes hardest og er mest utsatt for kyniske mennesker som vil tjene seg rike på dette. Vi unge trenger ikke usikkerheten, men faste jobber hvor arbeidsplassen også er arbeidsgiver. Dette vil også styrke tilhørigheten på arbeidsstedet og til de lokale tillitsvalgte.

En undersøkelse gjort av fagforeningene i byggebransjen våren 2017, viste at på de store byggeplassene er opp mot 40 prosent av alle arbeiderne innleid. Tallene er høyere i Oslo enn i resten av landet, og fagforeningene krever at regjeringen handler nå. De negative konsekvensene av den omfattende bruken av innleide arbeidstakere er at fagopplæringen forsvinner, produktiviteten synker og fagorganiseringen undergraves. Før var fast ansettelse regelen, nå er bemanningsselskapene regelen på byggeplassene.

Fagforbundet og LO har tidligere gått ut mot regjeringens forslag til tiltak for å regulere innleie av arbeidskraft fordi de er for lette å omgå, og fordi vi mener at de fremmer midlertidighet og ikke faste ansettelser. Den norske modellen er bygget på høy grad av organisering både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Fagforbundet mener at utstrakt bruk av bemanningsbyråer truer denne modellen, og gir økt risiko for at useriøse virksomheter får fotfeste i norsk arbeidsliv. Derfor gir ungdommen i Fagforbundet også full støtte til streiken.

Uttalelsene fra Landskonferansen for Fagforbundet Ung publiseres med forbehold om godkjenning i neste forbundsstyre.

Hva synes du?