Foto: ohocheese/Flickr

Nei til 50/50-deling av foreldrepermisjonen

Facebook  /   Twitter

Det har kommet forslag på politisk plan om at foreldrepermisjonen skal deles 50/50 mellom foreldrene. Fagforbundet Ung mener at dette ikke er riktig vei å gå.

Helsedirektoratet anbefaler fullamming til 6 måneder. Etter dagens permisjonsordning vil det bety at mor skal tilbake i jobb når babyen er 5,5 måneder. Dette vil skape en stressende situasjon for mor, og vil kunne ødelegge ammingen for barnet. Fagforbundet Ung er enig i at fedrekvoten er et viktig tiltak for å skape gode relasjoner mellom far og barn, og det er et viktig samfunnsmessig virkemiddel.

Vi må likevel ikke trekke likestillingen i en retning som går på bekostning av barnets beste. Vi kan risikere mødre som får en stressende arbeidssituasjon for å få ammingen til å fungere, og ender kanskje med å måtte bli sykemeldt. Er det virkelig dette vi ønsker?

Uttalelsene fra Landskonferansen for Fagforbundet Ung publiseres med forbehold om godkjenning i neste forbundsstyre.

Hva synes du?