AUF-leder Mani Hussaini mener miljøpolitikken må endres.

AUF-leder advarer mot å kompromisse på miljø

– Miljøpolitikken må endres, folk vil ikke kompromisse på LoVeSe. Det hjelper ikke at Arbeiderpartiet mener vi har fått til et godt kompromiss, når folket ikke synes det, sa AUF-leder Mani Hussaini på kartellkonferansen i Gol.

Facebook  /   Twitter

Etter valgnederlaget i 2013 fikk Arbeiderpartiet kritikk for at de ikke var gode nok på miljø og klima. Derfor satte de i gang en jobb frem mot 2017 for å lage en bedre miljøpolitikk.

– Det mener jeg vi i stor grad har gjort, problemet er at vi ikke fikk snakket om politikken vår fordi LoVeSe stod i veien for det. Vi måtte bruke tilmålt tid på miljø og klima på å forklare kompromisset vårt, istedenfor å snakke om hva vi vil gjøre. Folk vil ikke kompromisse på LoVeSe, og jeg mener oppriktig at det hadde vært enklere å ha enten et nei eller et ja til konsekvensutredning sånn at vi slapp å stå der og forklare hva egentlig mener, sa AUF-leder Mani Hussaini.

Plassert sammen med Frp og Høyre

Han mener kompromisset plasserte Arbeiderpartiet på FrP og Høyres banehalvdel.

– Vi kom oss aldri ut av det. I 2021 må vi gå til valg på et klart standpunkt, og vi i AUF kommer til å jobbe for at det blir et nei til konsekvensutredning, sa Hussani. Og etter applausen og dømme var det et populært standpunkt blant LOs tillitsvalgte i salen.

Oppgitt over rare valganalyser

AUF-lederen er oppgitt over alle de underlige analysene av hva som gikk galt i valgkampen.

– Jeg har lest de rareste analysene, som at Jonas var for strigla på bildene, til at AP lå både for mye til høyre og for mye til venstre.

Hussaini mener det ikke bare vært folk som ønsker det beste Arbeiderpartiet som etter valget plutselig ble AP-eksperter.

Mangel på et tydelig sosialdemokratisk prosjekt

– Jeg tror de ekte ekspertene er alle oss, alle de frivillig, alle som trossa motbakker og dårlige oppslag og meningsmålinger som vet hva som ikke funka. Det var i møtet med velgerne at vi ble fortalt hva vi gjorde galt, sa Hussani og listet opp:

 • Mangel på et tydelig sosialdemokratisk prosjekt
 • Feil standpunkt i LoVeSe
 • Ikke tilstedet i innvandringsdebatten
 • Feil standpunkt i mange av sentraliseringsreformene, som politireform, forsvar og sykehus.
 • Et en skatteøkning på 15 mrd uten at de var øremerka til velferdsøkninger
 • Flørting med Venstre og KrF I sum et utydelig AP som ble i altfor stor grad oppfattet som et tredje støtteparti til regjeringen og i alt for liten grad som det største opposisjonspartiet.

– Alt dette er mulig å gjøre noe med til neste korsvei, og det gir meg optimisme. Det verste vi kan gjøre etter en lang evaluering av valgnederlaget er å ikke lære noe til neste gang, sa Hussaini.

Må ta tydelige standpunkter og stå for dem

Hussaini mener Ap må lande tydelige standpunkter og forsvare dem, og nevner blant annet Andøya flystasjon. 

– Er vi for å legge ned Andøya flystasjon må vi si hvorfor vi mener det, og ikke gjemme oss bak regjeringa. Er vi for å gjøre det vanskeligere for folk som har dårlige karakterer i matte og norsk til å bli lærer så må vi forsvare hvorfor vi mener det, eller så kan vi gjøre noe som er mye bedre, nemlig slutte å ha dårlig politikk, poengterte Hussaini.

Han mener også det er viktig å vise hva den sosialdemokratiske innvandringspolitikken er.

– Folk som har krav på beskyttelse skal få beskyttelse, de som ikke har det skal returnes raskt, og vi må være rause med de som skal bli i i landet vårt gjennom å de verktøy og stille krav og klare forventninger.

For enkelt å skylde på skatt

AUF-lederen mener det er for lettvint å si at Ap tapte valget på at de gikk inn for å økt skatt, og peker på at de andre partiene som gikk til valg på det samme gjorde et bedre valg enn i 2013. Han mener Ap var nødt til å gjøre noe med skatten så lenge høyresida gikk til valg på nye skattekutt til de rikeste.

– Vi bør bruke tid på å diskutere om vi burde ha bundet de penga vi ønsket i skatt i konkrete løfter, eventuelt gått til valg på å ikke fastsette hvor mye vi skal øke skattene med, og heller sagt at vi skal ha samme nivå som i dag, men de rikeste må betale mer med oss, sa Hussaini. 

Ikke synd på Arbeiderpartiet

– Etter et valgnederlag er lett tenkte at det er synd på oss, men det er virkelig ikke oss det er synd på når Norge får fire år til med Frp og Høyre og deres haleheng. Dem det virkelig er synd på er det som nederst ved bordet i vårt samfunn, sa Hussaini, og listet opp en rekke grupper som får det verre med Høyre og Frp sin politikk:

 • Folk som mister jobben og får økt skatt av regjerigna.
 • Familier som har alvorlig syke barn og får kutt i pleiepengeordninge.
 • Aleneforsørgere som får dyrere barnehage og sliter med å få endene til å møtes
 • Rusmisbrukere som fortsatt ses på som kriminelle og lever uverdige liv
 • Barn som fortsatt vokser opp i fattigdom og alltid må takke nei til bursdagsinvitasjoner.
 • Yrkesfagelever som fortsatt står i Norges mest meningsløse kø og ikke får fullført utdanninga si
 • Ungdom som sliter med psykiske vansker og fortsatt møter en stengt dør hos skolehelsetjenesten.
 • Unge asylsøkere som forsvinner fra asylmotakk, fordi rettsikkerheten deres er svekket 

– Det er disse vi skal tenke på hver gang vi tviler på om politikk nytter, sa Hussaini. 

Se Mani Hussaini sin tale på LO Stats kartellkonferanse

 

Hva synes du?