Rødgrønn ungdom var samlet på Sørmarka for å knytte sterkere bånd mellom sentrum-venstre og fagbevegelsen.

Foto: Fagforbundet Ungdom

Sammen bygger vi framtida

- Valget mellom de rødgrønne og de blå er valget mellom å bygge eller selge.

Facebook  /   Twitter

Slik oppsummerte Senterungdommens leder Sandra Borch to dagers samarbeidskonferanse på Sørmarka.

Fagforbundet Ungdom, AUF, Senterungdommen og SU hadde kommet sammen for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom sentrum-venstre og fagbevegelsen.

Det ble også utarbeidet en uttalelse som alle fire stilte seg bak: Bygge eller selge landet?

Viktig med ungdom

Det blir er veivalg.
Audun Lysbakken: Det blir et veivalg.
Foto: Fagforbundet Ungdom

At ungdommen er en viktig gruppe for politikerne, er det ingen tvil om. Blant talerne på konferansen var Fagforbundets leder Jan Davidsen, arbeidsminister Anniken Huitfeldt, Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete og SVs leder Audun Lysbakken.

Sistnevnte beskrev neste års valg som et veivalg for hvordan vi vil ha det i dette landet. Han advarte mot en allianse på høyresida som ikke er det samme som vi har sett før. Avslutningsvis roste han initiativet:

– Det er blant de unge vi vinner eller taper valget.

Bolig en rett for alle

Senterpartiets Liv Signe Navarsete var opptatt av boligpolitikk.

– Siden 2009 har folkningsveksten i Norge tatt av, og nå ser vi resultatene av en desentralisert boligpolitikk. Vi må intensivere boligpolitikken for at bolig skal bli en rettighet for alle, mante hun fra talerstolen.

Det handler om å bygge mer og styrke Husbankens bevilgninger.

– Målet er likeverdige kår. Målet er et likeverdig og frigjort menneskeliv. Målet er ikke bare penger.

Det er valget mellom å bygge og selge
Sandra Borch: Det er valget mellom å bygge og selge.
Foto: Fagforbundet Ungdom

Vellykket samarbeid

Anniken Huitfeldt understreket hva det rødgrønne samarbeidet har oppnådd hittil. Blant tingene hun trakk fram, var forlenget foreldrepermisjon, makspris i barnehager, kjønnsnøytral ekteskapslov, bedre ungdomsgaranti, flere læreplasser og rekordlav arbeidsledighet.

Hun advarte samtidig mot å la høyresida føre debatten:

– Vi kan ikke overlate diskusjonen om sykelønn til en konferanse mellom Civita, Høyre og Frp.

Lokalt samarbeid

Det viktigste ved konferansen var imidlertid at lokale forkjempere for rødgrønn politikk skulle treffes, bli bedre kjent og finne felles saker å jobbe for.

Det er flere saker partiene og fagbevegelsen kan samarbeide om. Kamp mot ufrivillig deltid, privatisering og høye boligpriser er bare noen av dem.

I fellesuttalelsen fra Samarbeidskonferansen heter det:

”Valget handler om skattelette eller velferd, om industrireisning eller utsalg av naturressurser, om offentlig og effektivt eierskap eller privatisering og byråkrati. Det handler om å sikre arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet, framfor sentralisering og rasering av våre viktigste primærnæringer. Valget står mellom å bygge eller selge landet. For oss er valget enkelt.”

Nå gjenstår det å omsette dette til lokale engasjementer. Dét er nøkkelen til rødgrønn valgseier i 2013.

Hva synes du?

Last ned