Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Det du ikke vet, kan du ha veldig vondt av

Ukas hjertesak 04.10.2017

I skolebøkene er arbeidslivets plikter og rettigheter kuttet ned til et par sider. Hvordan kan unge vite hva de har rett på og hva som kreves av dem når de går ut i sin første jobb, spør Christina Beck Jørgensen.

På samling med europeisk fagbevegelse

21.09.2017

Fagforbundet Ung har møtt den europeiske fagbevegelsen i Berlin. Målet er det samme for alle: organisere flere unge.

Rekordverving i valgkampen

15.09.2017

Fagforbundets tillitsvalgte har lagt ned en enorm jobb i valgkampen. De har besøkt flere arbeidsplasser enn noen gang før og vervet rekordmange nye medlemmer.

– Ikke la høyresida avpolitisere fagbevegelsen

13.09.2017

Martin Kolberg og Yngve Hågensen frykter for framtida. På Fagforbundet Ungs leder- og nestledersamling tok de et knallhardt oppgjør med både høyre- og venstresida i norsk politikk.

Tåler vi fire nye år med borgerlig styre?

12.09.2017

– Vi får fire nye år med mer av det samme; mer til dem som har mest og flere angrep på arbeidere, sier Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ung.

Tolv usosiale kutt fra Solberg-regjeringa

09.09.2017

Se lista over konkrete tiltak fra Solberg-regjeringa, som rammer svake grupper som arbeidsledige, uføre og barn i lavinntektsfamilier.