Vi vil høre fra deg!

Ungdomstillitsvalgte i ditt fylke

Fagforbundet har flere hundre ungdomstillitsvalgte, fordelt på ulike fagforeninger og fylker i landet. Her finner du oversikten over hvem som er leder og nestleder av ungdomsutvalget i de ulike fylkene.

Finn din ungdomtillitsvalgte

Studentkontakt i ditt fylke

Finn din studentkontakt

Postadresse

FAGFORBUNDET
Postboks 7003,
St. Olavs Plass
0130 OSLO

Besøksadresse

Keysersgate 15,
0165 Oslo

Hovedkontoret

Fagforbundets hovedkontor finner du i Keysersgate 15 i Oslo. Her sitter både leder og nestleder av Fagforbundet Ung, samt ungdomskonsulent og informasjonsrådgiver. Disse kan kontaktes via telefon eller epost.

Victoria De Oliveira

Leder, Fagforbundet Ung

Jeanette Lea Romslo

Nestleder, Fagforbundet Ung

Gunn K. Johansen

Rådgiver, avd. fag, yrke og ungdom

Martine Grymyr

Informasjonsrådgiver

Sentralt Ungdomsutvalg

Fagforbundet Ung har flere hundre ungdomstillitsvalgte. Hvert fjerde år velges et sentralt ungdomsutvalg som leder ungdomsarbeidet i Fagforbundet.

Andreas Wang

Medlem, representant for post og finans