Finn din tillitsvalgte

Hva kan ungdomtillitsvalgte hjelpe meg med?

Vi hjelper deg med spørsmål om dine rettigheter i utdanning og arbeidsliv.

Fagforbundets ungdomstillitsvalgte jobber for å bedre din hverdag, enten du er skoleelev, lærling, student eller arbeidstaker. 

Tillitsvalgt i Finnmark

Erik Bjønness Hansen

Leder


Lise Hanssen Knudsen

Nestleder

Tillitsvalgt i Innlandet

Marthe Ingeborg Myhre

Leder


Anna Linnea Steen

Nestleder

Tillitsvalgt i Troms

Fredrik Einevoll

Leder

Tillitsvalgt i Trøndelag

Linn Flataune

Leder


Glenn Håvard Jakobsen

Nestleder

Tillitsvalgt i Vestfold og Telemark

Vebjørn Stigen

Fungerende leder


Kristine K. Hallerud Akselsen

Leder (permisjon)