IKKE RETTFERDIG: Bompengeordningen er et usosialt tiltak, skriver Fagforbundets ungdomsutvalg i Rogaland.

Foto: Statens vegvesen

Hakke rå’ til noenting, når vi har bompengering?

Bompengeordningen er et usosialt tiltak som rammer de som allerede har minst, skriver ungdomsutvalget i Fagforbundet Rogaland i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Bompenger. Tidligere store stasjoner langs veien, nå små stolper man så vidt registrerer å ha kjørt forbi. Noen ganger med miljøhensikt, noen ganger med veiutbygging som mål. 

Da bompengene først kom, må det ha virket som en god idé, med prinsippet om at de som kjører på veien, er de som skal betale. Men i 2018 ser vi at dette ikke lenger er et godt system, og sinnene settes i kok over hele landet hvor det settes opp nye såkalte «bom-murer».

Når de med mest kan si «Det blir så fint når bomringen kommer, for da er det mindre kø når jeg kjører», samtidig som en alenemor må kutte utgifter på alt hun kan for å klare å få hverdagen til å gå opp, er det noe som skurrer. Med høy bomavgift skaper vi et samfunn hvor bare de som har råd til det, kan bruke bilen, og man får et enda større klasseskille.

For hvem er det som rammes av bomstasjonene? Jo, det er ofte de som allerede har minst. Det er en usosial avgift som ikke tar hensyn til inntekter og behov. Og legger man i tillegg på rushtidsavgiften får man enda en problemstilling: de som kan operere med fleksitid i arbeidslivet slipper avgiften, de andre gjør det ikke. Det finnes ikke rettferdighet i et slikt system.

Vi er ikke bompengemotstandere av de samme grunnene som vi ser mange ofte bruker. Vi er bompengemotstandere som er for miljø, for kollektivutbygging og for distriktene. Vi tror ikke løsningen på miljøproblemet er pisk, men derimot å bygge ut et bedre kollektivtransporttilbud enn det vi har i dag, og å gjøre det billigere å benytte seg av tilbudet.

Vi mener at innkrevinger til vei og utbygging av kollektivtransporttilbud bør skje gjennom skatteseddelen. Da betaler man skatt ut fra hva man tjener og bidrar deretter.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Livet under og etter pandemien

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp, skriver Maren Oddvang i denne ukas hjertesak.


«Alle får barnetrygd»

Alle - bortsett fra de som trenger det aller mest, skriver Jeanette Lea Romslo i denne ukas hjertesak.


Ikke råd til egen bolig med deltid

Unge oppfordres til å utdanne seg innen helsefag, men ute i arbeidslivet får de stort sett bare deltidsstillinger. Det er ikke mulig å kjøpe seg bolig med en 34% stilling, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertsak.


22. juli: 10 år med kamp

Tiåret etter terrorangrepet 22. juli 2011 har vært preget av kampen mot ekstreme holdninger, mot hat og for ytringsfrihet, likeverd og samhold, skriver Vilde Antonie Sundfær, Linn Flataune, Lisa-Mari Kildal og Lill-Beate Eidshaug.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Ungdomsutvalget Fagforbundet Rogaland

Hjertesaken er skrevet av ungdomsutvalget i Fagforbundet Rogaland, her representert ved leder Jeanette Lea Romslo.

Jeanette.Romslo@fagforbundet.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere