UHOLDBAR SITUASJON: At studenter, som i utgangspunktet har vanskelig for å få endene til å møtes, er nødt til å droppe ut fordi det blir for dyrt å gjennomføre praksisperioden, er helt uholdbart, skriver Marina Abrahamsen.

Foto: Zoe Zachary/Flickr

Studenter dropper ut fordi de ikke har råd til å være i praksis

Manglende tilrettelegging for studenter i praksis gjør at mange dropper ut, advarer Marina Abrahamsen, i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Norge mangler sykepleiere. Per i dag mangler vi 5 900 sykepleiere og spesialsykepleiere, og tallet øker for hvert år. Samtidig er sykepleierutdanningen en med høyt frafall. Nylig gikk studenter ved Universitetet i Tromsø ut og slo alarm om at den manglende tilrettelegginga for studenter i praksis gjør at studenter dropper ut. Dette må forandres.

Dersom landets universiteter ønsker å vise samfunnsansvar for studentene er det nødvendig å ta grep for å bedre praksissituasjonen. Noen universiteter har kjempegode løsninger, som Nord Universitet, der studenter får dekket reise- og boutgifter for praksisperioden. Dessverre er imidlertid normalen at universitetene tilbyr lite eller ingen oppfølging og tilrettelegging for studenter i praksis. Dette må studentene ordne selv. 

Å ha mye praksis i studieforløpet er en stor fordel, uansett studie. Det gir innblikk i hva yrket innebærer i praksis, og god kunnskap som studentene tar med seg videre. Løsningen på utfordringene kan derfor ikke være å kutte i hvor mye praksis studentene får, men heller sørge for å tilrettelegge bedre. 

Se også: Fagforbundet Ung, for deg som er student

Som Nord Universitet, som gir tilskudd til reise- og hybelutgifter for studentene ved grunnskolelærerutdanning, førskolelærerutdanning, sykepleie, vernepleie og farmasi, for å nevne noen. Etter søknad får studentene tilskudd basert på semester. På denne måten viser Nord Universitet både at de er sitt samfunnsansvar bevisst og at de er villig til å gjøre konkrete grep for å bedre velferden til sine studenter. 

At studenter, som i utgangspunktet har vanskelig for å få endene til å møtes, er nødt til å droppe ut fordi det blir for dyrt å gjennomføre praksisperioden, er helt uholdbart. Nå bør landets universiteter være sitt samfunnsansvar bevisst, og satse mer på å tilrettelegge for praksis slik at færre dropper ut.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Livet under og etter pandemien

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp, skriver Maren Oddvang i denne ukas hjertesak.


«Alle får barnetrygd»

Alle - bortsett fra de som trenger det aller mest, skriver Jeanette Lea Romslo i denne ukas hjertesak.


Ikke råd til egen bolig med deltid

Unge oppfordres til å utdanne seg innen helsefag, men ute i arbeidslivet får de stort sett bare deltidsstillinger. Det er ikke mulig å kjøpe seg bolig med en 34% stilling, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertsak.


22. juli: 10 år med kamp

Tiåret etter terrorangrepet 22. juli 2011 har vært preget av kampen mot ekstreme holdninger, mot hat og for ytringsfrihet, likeverd og samhold, skriver Vilde Antonie Sundfær, Linn Flataune, Lisa-Mari Kildal og Lill-Beate Eidshaug.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Marina Abrahamsen

Marina Abrahamsen er leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Troms.

Marina.Abrahamsen@fagforbundet.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere