FLERE BARN: I sin nyttårstale oppfordret statsminister Erna Solberg nordmenn til å få flere barn.

Foto: NRK

Kjære Erna

Du kan ikke bestille flere barn, når du samtidig river ned den økonomiske tryggheten til folk, skriver Raymond André Jomisko i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Når regjeringen, ved statsminister Erna Solberg, sender en bestilling på at det må fødes flere unger i Norge, må de selv legge opp til at de som skal føde disse barna, og deres familier skal kunne klare seg økonomisk.


Jeg snakker først og fremst om faste, hele stilinger i arbeidslivet, noe som skaper trygghet til befolkningen, og særlig blant de unge i Norge. Når et barn skal komme til verden, er det viktig at de får en trygghet, der far og mor har fast heltidsjobb.


Det må også kunne være trygghet for at de har en fast plass å bo, som foreldrene enten leier eller eier selv. I dagens boligmarked er det mange unge som ikke har råd til verken å leie eller eie. Dette gjør at mange må fortsette å bo hjemme hos sine foreldre.


Når det kommer til stønader som blir kuttet, til barn som har det vanskelig og trenger livsviktige medisiner og hjelpemidler, frykter vi at dette gjør det enda vanskeligere for befolkningen i Norge å ønske seg flere barn. Når dette skjer er det lett å skjønne at skepsisen til å få barn kan øke. Dagens regjering er med på å skape denne skepsisen, når den raserer disse stønadene.


Så til regjeringen vil vi si følgende: vil dere ha flere barn i Norge, må dere starte med å rydde opp i det dere har rasert ned. Gi større muligheten for faste, hele stilinger, trygghet til familier som trenger det, og som har barn som trenger livsviktige medisiner. Det må også legges til rette slik at unge i etableringsfasen har råd og tør å satse på å bo der de ønsker å etablere seg.


Vi trenger et organisert arbeidsliv som bygger på et godt samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politikere, og som tilbyr 100% faste stillinger, slik at vi fortsatt kan ha en sterk velferdsstat.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Livet under og etter pandemien

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp, skriver Maren Oddvang i denne ukas hjertesak.


«Alle får barnetrygd»

Alle - bortsett fra de som trenger det aller mest, skriver Jeanette Lea Romslo i denne ukas hjertesak.


Ikke råd til egen bolig med deltid

Unge oppfordres til å utdanne seg innen helsefag, men ute i arbeidslivet får de stort sett bare deltidsstillinger. Det er ikke mulig å kjøpe seg bolig med en 34% stilling, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertsak.


22. juli: 10 år med kamp

Tiåret etter terrorangrepet 22. juli 2011 har vært preget av kampen mot ekstreme holdninger, mot hat og for ytringsfrihet, likeverd og samhold, skriver Vilde Antonie Sundfær, Linn Flataune, Lisa-Mari Kildal og Lill-Beate Eidshaug.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Raymond André Jomisko

Raymond André Jomisko er leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Finnmark.

Raymond.Andre.Jomisko@fagforbundet.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere