HASTER FOR STUDENTENE: Lina Kane (t.v.) og Marta Hofsøy er begge ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø. I denne ukas hjertesak skriver de at det haster å få på plass en bedre løsning for studenter under koronakrisen.

Foto: Fagforbundet

Fagforbundet Tromsø krever dagpenger for studenter

I disse dager ser vi flere kompensasjonsordninger for de som rammes av koronapandemien. Mens flere får dekket store deler av inntekten sin, står studentene og ser på at deltidsjobbene og sommerjobbene deres forsvinner.

Facebook  /   Twitter

I disse dager ser vi mange eksempler på gode løsninger for noen av dem som får kjenne på konsekvensene av pandemien. Blant eksemplene er den såkalte «studentpakken» som ble lagt frem av regjeringa 26. mars. Her åpnes det for at permitterte studenter som sin eneste økonomiske kompensasjon for bortfalt inntekt skal få mulighet til å ta opp ekstra lån gjennom lånekassen.

Etter krass kritikk ble ordninga justert slik at 35 % av lånet vil omgjøres til stipend. Det er likevel langt fra godt nok.

Nesten 70 prosent av norske studenter jobber ved siden av studiet. Studiestipendet er ikke tilstrekkelig for å dekke utgifter til husleie, mat, strøm og andre løpende utgifter.
Mange av studentene har allerede fått beskjed om at sommerjobber de har blitt lovet blir trukket tilbake. De står dermed fullstendig på bar bakke når det i juli måned ikke kommer noen utbetalinger fra Lånekassen.

Studenter i deltidsjobb har bidratt til fellesskapet med skattbar inntekt på lik linje med sine kolleger. Likevel faller studenter utenfor permitteringsregelverket og står uten det samme sikkerhetsnettet. Ingen andre grupper i samfunnet blir tilbudt lån som kompensasjon for bortfalt inntekt. Det bør heller ikke være løsningen for landets studenter.

Vi er bekymret for at mange studenter kan ende opp med å falle fra av studier som er viktige for fremtidas Norge. Dette er ingen tjent med. Fagforbundet Tromsø krever en forbedret studentpakke, som gir studentene rett til dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere.

Ikke ta fremtiden vår for gitt, vi krever dagpenger for studenter!

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Ikke råd til egen bolig med deltid

Unge oppfordres til å utdanne seg innen helsefag, men ute i arbeidslivet får de stort sett bare deltidsstillinger. Det er ikke mulig å kjøpe seg bolig med en 34% stilling, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertsak.


22. juli: 10 år med kamp

Tiåret etter terrorangrepet 22. juli 2011 har vært preget av kampen mot ekstreme holdninger, mot hat og for ytringsfrihet, likeverd og samhold, skriver Vilde Antonie Sundfær, Linn Flataune, Lisa-Mari Kildal og Lill-Beate Eidshaug.


Min kropp, min helse, mitt valg

For noen går timen hos jordmor fort fra glede til bekymring. Men jeg er glad for at jeg selv får bestemme veien videre, skriver Marthe Drabløslid Hjelle i denne ukas hjertesak.


Deltid er ikke rekrutterende

Norge trenger helsefagarbeidere, men hvem vil utdanne seg til 19 prosent fast stilling, spør AnnIren Moen i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Linda F. Kane og Marta Hofsøy

Linda F. Kane er ungdomstillitsvalgt i Tromsø kommune, og Marta Hofsøy er medlem av ungdomsutvalget.

Marina.Abrahamsen@fagforbundet.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere