TENNA ER EIN DEL AV KROPPEN: Du skal ikkje ha «ei feit lommebok» eller vera avhengig av pengane til foreldra dine for å kunne ta vare på helsa di, skriv Hilde Langøen Oen.

Foto: Mostphotos

Ja til eigenandelsordning for tannbehandling!

Vi kan ikkje akseptere at det skal vere mogleg å sjå på smilet til folk kor mykje, eller lite pengar dei har på kontoen, skriv Hilde Langøen Oen i denne vekas hjartesak.

Facebook  /   Twitter

I dag er det mange som ikkje har råd til å gå til tannlege. For ungdom, studentar og andre som har lite pengar å rutte med blir det i mange tilfelle for dyrt å ta det besøket til tannlegen. Konsekvensen blir altfor ofte at ungdom vel å trekke tennene sine framfor å få dei behandla.

Les også: Statsbudsjettet: Dårlig dag for tannhelse, lærlinger og unge med redusert arbeidsevne

Det er ein situasjon som vi ikkje kan akseptere. I dag er unge mellom 20 og 30 år dei som er mest utsett for å droppe tannstellet på grunn av kostbar tannbehandling utan refusjon. Rotfylling av ei tann kan gjerne koste ein student halve månadsbudsjettet. Det er ikkje uvanleg å ende opp med ei skyhøg rekning frå tannlegen. Eg kjenner fleire unge som «må ta ein tur i banken» for å få utført nødvendig tannbehandling.

I mange andre europeiske land er kostnader knytt til tannbehandling likestilt med anna medisinsk behandling, men i Noreg er ikkje dette tilfelle. Sjølv om vi har ein sterk velferdsstat som sikrar at ein får dekka det meste når vi treng ei medisinsk behandling, så gjelder ikkje dette for tannbehandling.

Då blir konsekvensen at det er mange som ikkje har muligheita å ta vare på tennene. Ubehandla tannproblem kan føra til fleire uheldige konsekvensar som psykisk sjukdom, isolasjon, depresjon og utestenging frå arbeidsliv og sosiale arenaer. Samla sett fører dette til redusert livskvalitet og svekka helsetilstand.

Les også: – Dårlig munnhelse kan handle om liv og død

Tidlegare statsminister Einar Gerhardsen er blant anna kjent for å ha bygd opp velferdsstaten vår. Han sa: «Gjør din plikt, krev din rett». Det er eit godt prinsipp, men det kan ikkje vere sånn at ein gjer plikta si, men ikkje får ivareteke helsa si. Vi må utvide velferdsstaten og fordele godane meir. Vi kan ikkje akseptere at det skal vere mogleg å sjå på smilet til folk kor mykje, eller lite pengar dei har på kontoen.

Du skal ikkje ha «ei feit lommebok» eller vera avhengig av pengane til foreldra dine for å kunne ta vare på helsa di. Det er noko som fagrørsla alltid har kjempa for. Difor er det no på tide at også tannhelse kjem inn i eigenandelsordninga. Tenna er ein del av kroppen.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Ungdom – organiser deg!

Pandemi eller ei, velferdsstaten er viktig for alle, skriver Linn Flataune i denne ukas hjertesak.


Nå blir det dyrere for Ola, Kari, Fatima og Mohammed

Den borgerlige regjeringens forslag om å endre BSU-ordningen rammer urettferdig majoriteten av unge, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.


Kommunene må ta ansvar for lærlingene

Innen 2035 kan vi mangle hele 100 000 fagarbeidere i Norge. Men hvem vil søke yrkesfag når det ikke finnes nok læreplasser, spør Alexander Liane.


Pensjon - Jeg er jo bare i 20-åra, hvorfor skal jeg tenke på det nå?

Du skal ikke jobbe evig. Hva skjer når arbeidslivet er over, spør Kristine K. H. Akselsen i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Hilde Langøen Oen

Hilde Langøen Oen er ungdomstillitsvald i Fagforbundet Øygarden og medlem i ungdomsutvalet til Fagforbundet Vestland.

hilde_l_o@hotmail.com

Fagforbundet Ungs tannhelsekampanje

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere