Foto: Martine Grymyr

Kommunene må ta ansvar for lærlingene

Innen 2035 kan vi mangle hele 100 000 fagarbeidere i Norge. Men hvem vil søke yrkesfag når det ikke finnes nok læreplasser, spør Alexander Liane.

Facebook  /   Twitter

En kommune som tar inn lærlinger viser samfunnsansvar, og det er positivt for kommunens omdømme. Tenk å få muligheten til å lære opp sine egne, for så å beholde den kompetansen etterpå. Vi mener at dette er en av de beste rekrutteringsordningene som finnes i kommunen, det kan også virke positivt for de som får være fagledere for lærlingen. Ved å lære opp andre, utvikler man sin egen kompetanse også.

Vi kan ikke ha et samfunn hvor kun lengre utdanning er attraktivt. Vi trenger fagarbeidere. Innen 2035 kan det ifølge SSB mangle 100.000 fagarbeidere i Norge. Hvor mange ønsker å velge yrkesfag når det ikke er nok læreplasser å oppdrive? Hvordan skal man rekruttere gode fagarbeidere til kommunen da?

I Agder alene er det i dag 274 elever uten læreplass. Det er 274 fagarbeidere som ikke får fullført utdanningen sin i år. Når for eksempel Kristiansand kommune i tillegg kutter 44 læreplasser, viser det offentlige lite samfunnsansvar. Da må de som ønsker å ta et fag- eller svennebrev ut av kommunen. De må flytte i ung alder uten særlig inntekt, når de heller kunne ha jobbet i hjemkommunen sin og bodd hjemme i lærlingtiden.

Samtidig ser vi at flere og flere lærlinger får opplæringen sin fra de med lengre utdanning. Vi mener at en helsefagarbeiderlærling burde ha opplæring fra en helsefagarbeider. Det sier seg selv at når vi har mangel på helsefagarbeidere så må oppgaven som veileder gå til noen som ikke har reell kompetanse som helsefagarbeider.

Politikere snakker ofte om læreplass til alle, men vi må ha mer enn fine ord. Vi krever handling.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Ungdom – organiser deg!

Pandemi eller ei, velferdsstaten er viktig for alle, skriver Linn Flataune i denne ukas hjertesak.


Nå blir det dyrere for Ola, Kari, Fatima og Mohammed

Den borgerlige regjeringens forslag om å endre BSU-ordningen rammer urettferdig majoriteten av unge, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.


Pensjon - Jeg er jo bare i 20-åra, hvorfor skal jeg tenke på det nå?

Du skal ikke jobbe evig. Hva skjer når arbeidslivet er over, spør Kristine K. H. Akselsen i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Alexander Liane

Alexander Liane sitter i Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg, og er leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Agder.

alexander.liane@fagforbundet.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere