Hjertesaker

- Det skal lønne seg å være organisert

Ukas hjertesak 28.11.2013

Først med hjelp fra Fagforbundet fikk jeg den lønna jeg hadde krav på, skriver Are Ødbehr i denne ukas hjertesak.

Jeg er stolt av den jeg er

Ukas hjertesak 22.11.2013

Og denne stolthetsfølelsen ønsker jeg at andre unge mennesker også skal få, skriver Bent Frantzen Simonsen.

Ikke glem minoritetsungdommen

Ukas hjertesak 18.11.2013

For at vi i Fagforbundet Ungdom skal bli enda sterkere og stå imot de store bølgene og stormene i tiden som møter oss, må vi være pådrivere til å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i vår fagforening, skriver Saman Al-Dehesi.

Gi ungdommen mer ansvar

Ukas hjertesak 29.10.2013

Organisasjonen må fungere på ungdomsnivå, fra lokalt til nasjonalt plan. Da må det bli mer attraktivt å være ungdomstillitsvalgt.

Faste og hele stillinger

Ukas hjertesak 22.10.2013

At dette er min hjertesak er fordi jeg selv har gått på tre måneders kontrakter og kjent på frustrasjonen og usikkerheten det medfører.

Vest-Sahara: okkupert og plyndret

Ukas hjertesak 16.10.2013

Vest-Sahara er velsignet med store naturressurser, men folket i Vest-Sahara skulle kanskje ønske landet hadde vært dem foruten.