Finn din tillitsvalgte

Hva kan ungdomtillitsvalgte hjelpe meg med?

Vi hjelper deg med spørsmål om dine rettigheter i utdanning og arbeidsliv.

Fagforbundets ungdomstillitsvalgte jobber for å bedre din hverdag, enten du er skoleelev, lærling, student eller arbeidstaker. 

Tillitsvalgt i Finnmark

Erik Bjønness Hansen

Leder


Lise Hanssen Knudsen

Nestleder

Tillitsvalgt i Innlandet

Marthe Ingeborg Myhre

Leder


Silje Therese Grimsrud Solheim

Nestleder

Tillitsvalgt i Møre og Romsdal

Marthe Hjelle

Leder


Elisabeth Fjeld

Nestleder

Tillitsvalgt i Nordland

Isabell Johansen Myrli

Leder


Christer Jakobsen

Nestleder

Tillitsvalgt i Troms

Marina Abrahamsen

Leder


Anders Winsjansen

Nestleder

Tillitsvalgt i Vestfold og Telemark

Kristine K. Hallerud Akselsen

Leder