1. mai er en kampdag

Foto: Morten Kristensen

1. mai er en internasjonal kampdag

Kamerater!

Facebook  /   Twitter

På 1. mai går vi i tog. Vi samler oss på torg og i gater for å vise samhold. Og vi slår ring rundt den politikken det norske velferdssamfunnet er bygget på.

Men vi må aldri glemme de kampene vi tatt for å komme hit. Over hele verden utkjempes disse kampene den dag i dag.

I land i Asia, Afrika og Latin-Amerika er fagorganisering forbudt og det kan være livsfarlig å organisere seg. Likevel er det mange som gjør det! Også i vårt eget nabolag er fagforeningene under press. I USA, Russland og EU er organisasjonsgraden foruroligende lav og i noen tilfeller synkende.

Fagorganisering handler ikke bare om lønn og arbeidsvilkår. Det dreier seg også om å vise solidaritet med andre som kjemper. Derfor er 1. mai en internasjonal kampdag. Det er viktig å huske når vi går i tog. Det handler ikke bare om oss her i Norge, men om det store oss; det internasjonale oss.

Sammen er vi sterke!

- Ola Harald Svenning, leder av Fagforbundet Ungdom

Hva synes du?