Leder i Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen (t.v.) deltok i diskusjonen om studentboliger sammen med representanter fra AUF, Unge Høyre, Unge Venstre, Fpu, Grønn Ungdom og KrFU.

Foto: Kjartan Nogva

Ungdom er utsatt på boligmarkedet

Vi må bygge flere studentboliger, slik at studentene har et rimelig sted å bo, sa Christina Beck Jørgensen, da hun besøke Ensliges landsforbund i går.

Facebook  /   Twitter

9. oktober markeres Singeldagen som en hyllest til de mange frivillige, og ufrivillige, enslige her i landet. Et tema som ofte går igjen er økonomi, og de utfordringer enslige møter blant annet på boligmarkedet.

I går kunne dermed Ensliges landsforbund og Interesseorganisasjonen for single invitere til temakveld om studentboliger, og på plass i Oslo var også leder i Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen.

Utsatt gruppe

- Ungdom er en utsatt gruppe på boligmarkedet, sa Jørgensen, og pekte på mange faktorer som gjøre det vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet.

- Ungdom har sjelden mye egenkapital og er ofte avhengige av foreldre eller andre som kan kausjonere, forskuttere arv eller lignende. Ungdom er oftere midlertidig ansatte og deltidsansatte i forhold til resten av befolkningen. Begge deler gjør det vanskelig å få lån. Samtidig er det stadig flere unge som tar høyere utdanning. Det fører til at de ofte må flytte inn til de store byene, der prispresset på bolig er særlig stort, forklarte Jørgensen.

Staten må inn

Tilstede under temakvelden var også Studentenes Velferdsting, Byggenæringens Landsforbund og representanter fra både AUF, Unge Høyre, Unge Venstre, Fpu, Grønn Ungdom og KrFU.

Jørgensen er klar på hvem som må ta ansvar for den vanskelige situasjonen.

- Staten må overvåke boligmarkedet bedre og innføre tiltak når det er nødvendig. Det er staten som må ta ansvar for boligmarkedet, gjøre det til en del av velferdsstaten og være villig til å styre og regulere det, sa Jørgensen, og fortsatte:

- Det må bygges et stort antall ikke-kommersielle utleieboliger. Det må vedtas en ny utleielov som gjelder for disse boligene. Økt medbestemmelse, styrkede rettigheter for leieboere og fastsatte priser må stå sentralt i denne loven.

Hva synes du?