Mentaldetektor vil lære elever å snakke sammen, lytte til hverandre og bli bevisste på både seg selv og andre.

Foto: H. Koppdelaney

Er du en mentaldetektor?

Stadig flere unge faller ut av skole og arbeidsliv. Det vil Fagforbundet Ungdom gjøre noe med.

Facebook  /   Twitter

Sammen med Mental Helse Ungdom, Rådet for psykisk helse og Venn1 inviterer Fagforbundet Ungdom elever i den videregående skolen til en dag om psykisk helse og ungdom.

Mentaldetektor går av stabelen i november og vil i første omgang besøke skoler i Hordaland.

Her vil elevene kunne delta på to temadager, hvor bevisstgjøring rundt deg selv og andre står i fokus. Hvilke utfordringer står ungdom overfor? Hva er ”normalt”? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvem kan vi snakke med? Hvordan behandler vi andre? Hvordan merke når andre har problemer?

Representanter for Mental Helse Ungdom, Rådet for psykisk helse og Fagforbundet Ungdom kommer for å lede elevene gjennom dagene.

- Det er selvfølgelig viktig for oss at våre medlemmer har en god psykisk helse. Et prosjekt som Mentaldetektor tror vi kan føre til at færre faller ut av skole og jobb, sier Christina Beck Jørgensen, leder i Fagforbundet Ungdom.

Hva synes du?