Avtroppende finansminister, Sigbjørn Johnsen, kunne i dag overlevere den rødgrønne regjeringens foreløpig siste forslag til statsbudsjett.

Foto: Terje Heiestad

Gavepakke til studentene

I sitt siste statsbudsjett går den rødgrønne regjeringen inn for 11 måneders studiestøtte, 400 flere studieplasser og 1300 nye studentboliger.

Facebook  /   Twitter

11.000 kroner mer i året.

Det er gavepakken den rødgrønne regjeringen vil gi til norske elever og studenter. Det betyr en ekstra utbetaling i juni, og totalt 11 måneders studiestøtte, gjeldende fra juni 2015.

Les også: - Historisk gjennomslag for studiestøtten.

- Å vere heiltidsstudent skal vere ein heiltidsjobb. Med regjeringas prioriteringar over statsbudsjett vil studentar igjen ha muligheit til å bruke dagen på lesesalar og forelesingar, framfor ute i arbeidslivet. 11 månaders studiestøtte er eit viktig fyrstesteg på vegen mot å bringa tilbake heiltidsstudenten, sier nestleder i Fagforbundet Ungdom, Rune Breisnes.

Viktig å prisregulere boligmarkedet

For å imøtekomme den økende interessen for høyere utdanning har regjeringen satt av 19 millioner kroner til landets universiteter og høgskoler, myntet på å skape 400 nye studieplasser fra høsten 2014. Med det vil den rødgrønne regjeringen ha etablert nær 25.000 nye studieplasser i perioden 2006 til 2019.

Med det følger også et stadig større behov for studentboliger. Ifølge Norsk studentorganisasjon mangler vi 13.000 studentboliger.

Også her vil den rødgrønne regjeringen satse. Ved å øke finansieringen av nye studentboliger med 100 millioner kroner i 2014, mener regjeringen å kunne bygge 1300 nye studentboliger. Intensjonene er gode, men dekker ikke på langt nær behovet.

Samtidig er det viktig at studentboligene blir prisregulerte, forklarer Breisnes:

- Dette er viktig for studentar, men ein stor prisregulert utleigesektor kan også vere med å dempe prisgaloppen i den marknadsstyrte utleigesektoren i byar med høgskule eller universitet. Det er også slik at der ein stor del av utleigebustadane er prisregulert gjennom til dømes samskipnadane, verkar dette dempande på resten av marknaden som er marknadsstyrt. Dette vil komme alle leigetakarar til gode, forklarer Breisnes.

Øker utstyrsstipendet

Regjeringen ønsker også bedre samsvar mellom de reelle utgiftene elevene har til utstyr og hva de faktisk får støtte til fra Lånekassen. Derfor legger de nå fram et forslag om å bruke 32 millioner ekstra på utstyrsstipend i 2014. Dette vil være et stort løft for fag som elektrofag, musikk, dans og drama, formgivingsfag, design og håndverk, restaurant og matfag, og idrettsfag.

Christina Beck Jørgensen, leder for Fagforbundet Ungdom, er glad for den nye satsingen:

- Det er viktig at elever klarer å fullføre utdanningen sin uansett størrelse på lommeboka. Vi mener at alle skal ha lik rett til å fullføre og at utstyret skal bli dekket, sier Jørgensen, og trekker fram frisørene som et eksempel.

- Vi har blant annet frisører som trenger dyre sakser til utdanninga si, og er glade for at dette nå blir dekket gjennom utstyrsstipendet. Det betyr at 39 000 elever vil ha rett til mer i stipend enn i dag.

Fremmer yrkesutdanningene

Det nye statsbudsjettet slår også et slag for yrkesutdanningene. 100 millioner kroner skal bevilges til å gi elevene rett til å ta påbygning etter oppnådd fagbrev. Målet er at flere skal søke yrkesfag og utdanne seg til fagarbeidere, heter det i budsjettet.

- Dette har lenge vært en kampsak for Fagforbundet Ungdom og vi ser at mange velger påbygning framfor lærlingtiden sin. Vi ser at Norge kommer til å trenge mange fagarbeidere i årene fremover, derfor er det viktig at man får fullført lærlingtiden. Det at man kan ta påbygg etter oppnådd fagbrev er et godt virkemiddel for at flere skal velge lærlingtid, tror Jørgensen.

Hva synes du?

Dette får ungdom

  • Garantiordningen for ungdom med nedsatt arbeidsevne utvides fra 20-24 til 20-29 år.
  • 100 millioner kroner skal sørge for rett til påbygning etter oppnådd fagbrev.
  • 32 millioner kroner ekstra til utstyrsstipend.
  • Norges idrettshøgskole skal rehabiliteres for 837 millioner kroner.
  • Universitetet i Tromsø får et nybygg for medisin og helsefag, med en prislapp 1,28 milliarder.
  • Asylsøkere mellom 16 og 18 år skal få lovfestet rett til videregående opplæring. Til dette setter regjeringen av 15,4 millioner kroner.
  • For 19 millioner kroner skal regjeringen etablere 400 nye studieplasser.
  • 1300 nye studentboliger skal på plass, med en prislapp på 359 milllioner kroner.
  • 11 måneders studiestøtte, det betyr 11.000 kroner ekstra i året.
  • Gradert sykestipend for de som er 50 prosent sykemeldt eller mer, skal gjøres permanent.