Innimellom faglige orienteringer og lange diskusjoner tar det sentrale ungdomsutvalget seg også tid til å oppleve den fantastiske byen.

Foto: Privat

Dag for dag i Moskva

Lav lønn, lange arbeidsdager og kyniske arbeidsgivere. Det sentrale ungdomsutvalget er på besøk hos vår russiske søsteroganisasjon ALSWU, og der har de virkelig en stor jobb å gjøre.

Facebook  /   Twitter

SØNDAG: Etter en lang dag, som startet kl.0400, med mellomlanding i Danmark, kom vi omsider frem til Moskva. Alle var blide, slitne, sultne og spente. 

MANDAG: Etter frokost ble vi møtt av Olga, ALSWU (All-Russian Life-Support Workers’ Union) sin internasjonale sekretær, og vår guide for dagen. Vi ble kjørt rundt i minibuss i Moskva, og fikk blant annet se universitetet i Moskva, som er i et av Moskvas sju gamle palasser. Det er et fantastisk og majestetisk bygg å ha universitet i, må jeg si. Vi så statuer av både Lenin, Tolstoj og Gagarin, blant annet. Den guidede turen sluttet på Den røde plass med gode historiske forklaringer rundt byggene der.

Dagen ble avsluttet med en bedre middag på hotellet i hyggelig selskap. Alle gleder seg og er spente på å møte våre russiske kamerater fra ALSWU i morgen, og til å få i gang gode samtaler og lage en målrettet plan for vårt videre samarbeid.

TIRSDAG: Presidenten for ALSWU Moskva hilser oss velkommen. Det var en munter tone under presentasjonsrunden for alle rundt bordet. Katja, leder for ungdommen, starter med å forklare om deres struktur. De feirer 10års-jubileum i år akkurat som oss.

De har et slags yrkes-NM, sånn som vi gjennomfører det, der premien er et diplom og et større pengebeløp. Den beste lokalt vinner en ferietur, for eksempel spa eller avslapping. De har også blant annet bedriftsbowling, og de er veldig opptatt av sport og helse. Bedriftene har haller eller treningsrom som alle blir oppfordret til å bruke. Der kan de trene til de fleste idretter.

Nesten alle bedrifter i Russland har ansvar for et barnehjem der de gir økonomisk støtte, idrettsutstyr og lignende.

ONSDAG: Semion fra St. Petersburg starter dagen med å forklare hva de gjør for å heve arbeidsmoralen og hvilke tiltak de bruker for å verve flere medlemmer. Sport, teatersport og sjakk er noen av tiltakene.

Problemene i hans område er å få fri fra jobb for å ta enda høyere utdanning. For eksempel fra ingeniør til byggingeniør.

Nikolay fra Kirov snakker om vanskelighetene med å få jobb, og at dette fører til både kriminalitet, lite økonomisk vekst, og at færre gifter seg og barn. De ender opp med å ta seg jobber uten arbeidskontrakter og uten utdanning innen yrket de har fått jobb i.

Emigrasjon er et annet problem. De unge flytter fra bygdene til storbyene, fra storbyene til hovedstaden og mange av de unges drøm er å flytte til andre land, spesielt USA.

Billig arbeidskraft er et problem de sliter med, spesielt i Moskva. Det er høy ledighet, samtidig som det er mangel på arbeidskraft.

Hovdeårsakene til arbeidsledigheten er at typiske arbeideryrker er dårlig betalt, og yrker der de trenger høyskole- eller universitetsutdanning innen helse, lærerfag og kultur er dårlig betalte jobber, med cirka 300 dollar (cirka 2000 norske kroner) i måneden. Arbeidsgivere som ikke har samvittigheten i behold setter ansatte på prøvetid, og etter prøvetiden blir de verken ansatt eller betalt for prøvetiden.

ALSWU jobber for å bedre ungdommenes arbeidsvilkår og utdanning innen yrket de jobber i, ved å sikre dette i kollektive avtaler. I Russland er det nesten hundre prosent organisasjonsgrad blant studenter, men problemet er at når de er ferdige med utdanning og blir jobbsøkende tilhører de egentlige ikke noe forbund. Derfor arrangeres såkalte arbeidsbørser for ungdom en gang i året, der de får mulighet til å se de forskjellige yrkene og de får hjelp til å skrive CV og sende disse til forskjellige bedrifter.

Hva synes du?