LOs sommerpatrulje er vaktbikkja som sørger for ordnede arbeidsforhold som unge arbeidstakere i sommermånedene.

LOs sommerpatrulje - sommervikarenes vaktbikkje

Sommeren nærmer seg, solskinnet blir varmere og varmere, gresset blir grønnere og is og bading står for døren. Like sikkert som disse sommertegnene er det at LOs sommerpatrulje snart skal ut for å møte unge arbeidstakere og sommervikarer, mange av dem i sin første jobb noensinne.

Facebook  /   Twitter

Helt siden 1985 har LO tatt på seg rollen som vaktbikkje i samfunnet for å sørge for at unge sommervikarer får sine rettigheter ivaretatt.

Are Ødbehr er ungdomstillitsvalgt i Akershus og sitter i det sentrale ungdomsutvalget.
Foto: Martine Grymyr

Unge tillitsvalgte fra LO sine forbund reiser hvert år rundt for å besøke arbeidsplasser der ungdom jobber under fellesferien.

LO Ung sine hjemmesider kan man lese at samtlige at landets nitten fylker organiserer totalt rundt 600 ungdommer som reiser ut til bortimot 5000 virksomheter. Fagforbundet Ungdom vil i ukene sommerpatruljen pågår besøke mange arbeidsplasser og ungdommer i jobb. Bakgrunnen for sommerpatruljen er at mange unge ikke kjenner sine rettigheter i arbeidslivet. På denne måten har man gjennom årene erfart at mange arbeidsgivere tror at ungdom er lettere å lure og utnytte.

Har ungdommen som arbeider ved bedriften fått en arbeidskontrakt? Har ungdommen en definert arbeidstid og minstelønn? Får ungdommen betalt ved overtidsarbeid? Dette er noen av spørsmålene som LOs sommerpatrulje stiller ved arbeidsplassbesøk.

Ved avvik vil LOs sommerpatrulje først forsøke å komme i dialog med innehaver av bedriften eller eksempelvis daglig leder. Ved situasjoner der det er begått et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser og man ikke oppnår noe samarbeid med bedriften, vil LOs sommerpatrulje varsle arbeidstilsynet om den aktuelle saken. Målet vil være at det skjer en endring ved den aktuelle bedriften og at ungdommen vil få rettighetene sine oppfylt.

Som ung arbeidstaker med sommerjobb er det ikke lett å vite sine rettigheter i arbeidslivet, om ikke enda vanskeligere å skulle si ifra om noe er feil. Ikke mange ungdommer vil tørre å banke på døren til arbeidsgiver for å melde fra om at ”jeg har fått for lite lønn”.

Jobben som legges ned av LO og blant andre Fagforbundet Ungdom i sommer er utrolig viktig for å ivareta de unge arbeidernes rettigheter. Gjennom arbeidet med å avdekke lovbrudd vil man fortsette å opprettholde sin rolle som vaktbikkje for de unge i samfunnet.

Hva synes du?

Min hjertesak

Hver uke vil en av våre unge tillitsvalgte dele sin viktigste hjertesak med oss. Denne ukas hjertesak kommer fra Are Ødbehr, ungdomstillitsvalgt i Akershus og medlem av det sentrale ungdomsutvalget.

Kontakt LOs sommerpatrulje

Har du spørsmål? Fra 15. juni til 15. august kan du ringe LOs sommerpatruljetelefon på 8 100 1999 eller send sms SP til 2030.