Uten fagarbeidere og folka på gulvet ville ikke den norske velferdsstaten gått rundt, skriver Ina Dorthea Olsen.

Foto: Stuart Richards/Flickr

Ikke kødd med fagarbeideren!

Norge er avhengig folka på gulvet, så vær stolt av jobben du gjør, skriver Ina Dorthea Olsen.

Facebook  /   Twitter
Ina Dorthea Olsen er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Hordaland.
Foto: Martine Grymyr

Gratulerer med dagen, kamerater!

Jeg har fagbrev, et fagbrev jeg er meget stolt over. Fagbrev er et bevis på at du har gjennomført obligatorisk læring, gjennomført to år med utfordringer, feilet og lært av dette. Det er et bevis på at du har fått teori og praksis til å fungere sammen. At to år på skolebenken og to år i praksislære er en vei å gå for å få seg utdanning. En vei å gå for å få seg jobb.

Vi trenger fagarbeiderne hver eneste dag. Vi trenger dem dag, kveld, natt, lørdag, søndag, julaften og påske. Vi trenger de 1.mai! Velferdslandet Norge har ingen stoppeklokke selv om det komme en rød dag på kalenderen.

Unge Høyre mener de har funnet svaret på hvordan de kan stoppe frafallet i den videregående skolen. De mener at de som skal gå yrkesfag, skal jobbe gratis om sommeren, slikt at de får innsikt det faget de ønsker å utdanne seg til! 

Hvordan skal dette føre til at frafallet minsker? Hvordan kan de se på dette som noe positivt til yrkesfagene? Tror de virkelig at flere ønsker å bli fagarbeider når de skal jobbe gratis en hel sommer, mens de som skal ta studiespesialisering, de kan tjene penger?!

Jeg tør å kalle dette forslaget for sosial dumping. 

Vi er nødt til å vise at Unge Høyre tar kraftig feil, vi må vise at hele Norge har behov for fagarbeidere! Vi trenger folka på gulvet ellers kan vi si takk og farvel til velferdsstaten Norge.

Hva synes du?