Foto: Rusty Stewart/Flickr

Anerkjenn Palestina nå!

135 land har allerede anerkjent Palestina som en selvstendig stat, og nå er det på tide at Norge og Arbeiderpartiet, som er vårt største parti, gjør det samme.

Facebook  /   Twitter

Storbritannia, Spania, Irland og Frankrike og vårt naboland Sverige er blant de som har anerkjent Palestina som en stat. Nå må Norge se til vår söta bror og følge etter.

Det er ingen tvil om at alle ønsker fred i Midtøsten, og etter den 50 dager lange krigen i Gaza i sommer ser vi at nye samtaler ikke har ført frem. Situasjonen i Gaza er umenneskelig i dag med mangel på vann, mat, sement til å bygge opp husene som ble bombet i sommer, medisiner og andre nødvendige ting for å få samfunnet til å fungere. Flere land er utålmodige, og presset for å få en fredsavtale øker. Frankrikes utenriksminister sier at ”de ser seg forpliktet til straks å anerkjenne en palestinsk stat” dersom partene ikke blir enige om en fredsavtale i løpet av de neste to årene.

Israels ambassadør i Norge, Raphael Scutz, mener at staten bør oppstå etter en fredsavtale, men vi ser at man ikke kommer noen vei på denne måten, og menneskene i Palestina og Israel har levd lenge nok med en situasjon som ingen mennesker bør leve med.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har et tett og godt samarbeid og har et eget ambassadørkorps som drar ned og opplever okkupasjonen og situasjonen på nært hold. Disse drar senere hjem for å fortelle om hva de har opplevd og lært. Dette er et prosjekt vi er veldig stolte av, og vi har lært mye om situasjonen der nede.

Vi ser at både palestinerne og israelerne trenger fred og en avtale hvor ingen blir taperen. Med situasjonen i dag taper alle. LO, Norsk folkehjelp og AUF har lenge krevd at Norge må anerkjenne Palestina som en stat og høsten 2014 skrev LO et brev til utenriksminister Børge Brende der det sto ”Det palestinske folket har rett til selvbestemmelse. LO ber derfor om at Norge anerkjenner Palestina som en selvstendig stat”

Anerkjennelsen vil være et klart signal fra Norge om at vi tar side for fredsprosessen, og at vi fortsatt ønsker å være en aktør som tar tydelig standpunkt for fred og rettferdighet.

135 av FNs 193 medlemsland har anerkjent Palestina som en selvstendig stat, og åtte av disse er EU-land. Sverige var den siste som ble en del av denne gjengen, og nå vil vi at Norge skal følge etter. Arbeiderpartiet er det største partiet i Norge, og vi ønsker nå at landsmøtet legger klare linjer for hvilken retning Norge skal ta videre.

Det er ikke lenge siden det var valg i Israel, og Netanyahu ble igjen valgt som statsminister. Han sa selv at det ikke ville bli noe palestinsk stat så lenge han sitter som statsminister, og vi mener dette er et klart signal til Norge om at vi med klar stemme må anerkjenne Palestina som stat, og at tiden er inne for det nå.

Hvorfor vi skal anerkjenne Palestina som en selvstendig stat:

  1. Anerkjennelse styrker fredsforhandlingene. I 20 år har vi satset på en fredsprosess hvor Israel setter alle premissene.
  2. Anerkjennelse er et steg nærmere tostasløsning. En tostatsløsning er den mest realistiske måten å sikre langvarig fred på, og for å få til dette må man ha to stater.
  3. Anerkjennelse styrker fredelige, diplomatiske initiativ. Etter Oslo-avtalen har israelske bosettere på palestinsk land doblet seg, og Gaza har blitt utsatt for tre brutale angrep med sivile tap, samt en hard blokade. Vi må sørge for fredelige forhandlinger, og at man ser en løsning ved å ha dette.
  4. Anerkjennelse styrker palestinsk forsoning. Det er viktig at palestinerne blir samlet, og å fjerne splittelsen mellom de rivaliserende partene Hamas og Fatah er nødvendig for å få fred.
  5. Anerkjennelse er en naturlig videreføring av norsk politikk. Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011, Palestinas representasjon er oppgradert til ambassade og Norske myndigheter har begynt å bruke ”Palestina” for å beskrive det Palestinske område Nå gjenstår det bare full anerkjennelse.
  6. De samme kriteriene bør gjelde for Israel som Palestina. I 1949 stemte FN ja til israelsk medlemskap selv om de ikke hadde klart definerte grenser.  FN mente for alvor at Israel skulle ha livets rett som en suveren og uavhengig stat, og det samme bør også gjelde for Palestina.
  7. Palestinerne ønsker selv anerkjennelse. Det palestinske folk har rett til selvbestemmelse.
  8. Anerkjennelse vil ansvarliggjøre palestinsk ledelse. Med anerkjennelse kan Norge inngå nye avtaler og stille krav til landet. Sveriges anerkjennelse ble raskt fulgt opp av krav til Abbas og de palestinske myndighetene om å bekjempe korrupsjon, respektere sivile og politiske rettigheter og å styrke kvinners stilling.
  9. Anerkjennelse av Palestina har støtte i Israel. Mange offentlige personer støtter dette, og da saken skulle opp i det danske parlamentet var det 660 israelere som ba danske politikere om å støtte en anerkjennelse.
  10. Verden løper fra Norge, og det er flaut å være sist. Sveriges utenriksminister Margot Wallstrom sa ”Det finnes et territorium, det finnes en befolkning og det finnes en regjering”. Sverige er det åttende EU-landet som anerkjenner Palestina som en stat, og nå må Norge følge etter.

 

Mer enn 70 prosent av verdens land ønsker en anerkjennelse av Palestina. Disse landene representerer 80 prosent av verdens befolkning. Nå håper vi at Arbeiderpartiets landsmøte gjør det samme som de 135 landene og vedtar at de vil anerkjenne Palestina som en egen stat. Arbeiderpartiet trenger å være en klar og tydelig stemme for det norske folk, og også for land i resten av verden. Vi kjemper for frihet, likestilling og kjærlighet, og nå må vi vise at dette er mer for oss enn bare ord.

Fagforbundet Ungdom og Norsk Folkehelp Solidaritetsungdom ønsker Arbeiderpartiet lykke til med landsmøtet, og vi håper på mange gode vedtak!

Hva synes du?