Får du grøsninger av dette bildet fordi du tenker på prisen? Da er du ikke alene.

Foto: Eric Wienke/Flickr

Tennene er en del av kroppen, eller?

Både i 2009, 2011 og 2013 vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at tannhelsetjenester skal innordnes på linje med øvrige helsetjenester. Blir 2015 bare nok et tomt landsmøtevedtak?

Facebook  /   Twitter

I Norge i dag har alle opp til 18 år gratis tannpleie, og dette er vi veldig fornøyde med. I Fagforbundet Ungdom er vi opptatte av at alle skal ha like muligheter og at alle skal få samme helsehjelp, skolegang og andre velferdstjenester, uansett størrelse på lommeboka og hvor i landet man bor. Dette må selvfølgelig finansieres av skattepengene og det vi i fellesskap betaler.

Fra du er 18 til 20 år betaler du selv 25 prosent av tannlegeregninga hos en offentlig tannklinikk, og etter fylte 20 må alt av tannpleie betales av egen lomme. Unntaket er personer med tann- eller tannkjøttsykdom eller annen alvorlig sykdom, som gjerne får dekket tannlegeutgiftene gjennom folketrygden. Denne ordningen gjør at unge i dag lar være å gå til tannlege etter de er fylt 20 år, fordi det rett og slett koster for mye. Hvert år utsetter 140.000 nordmenn nødvendig tannlegebehandling på grunn av dårlig råd.

Det å utsette et tannlegebesøk over en lang tid kan medføre til alvorlige konsekvenser. Det starter som regel med med dårlig ånde, tannstein, misfargede tenner og dårlig matlyst som igjen i verste fall kan føre til underernæring og andre lidelser. Som igjen kan føre til tannråte rotfylling som i verste fall kan medføre til at tenna faller ut.  Dette påvirker også den psykiske helsa, og samfunnet igjen vil få høyere kostnader ved dette enn å forebygge og behandle så tidlig som mulig.. 

God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser. En god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. En god offentlig tannhelseordning vil også kunne spare mange mennesker for smerte, sykdommer og dårlig økonomi.

Tennene er en del av kroppen og bør behandles heretter. Mange land i Europa har kommer lenger enn oss når det kommer til tannhelse, og vi som verdens rikeste land må også følge etter. Arbeiderpartiet har tidligere vedtatt at de ønsker det samme som oss, både i 2009, 2011 og 2013. Vi håper at landsmøtet i 2015 kan gi et klart signal om at tannhelse skal inn i egenandelsordningen, og at vi sammen kan finansiere dette med våre skattepenger. I fellesskap kan vi sammen sørge for at at dette blir en realitet, og at mennesker kan få hjelp før problemet vokser ut av kontroll.

Vi i Fagforbundet Ungdom har laget et eget tannhelsehefte med informasjon vi har om saken, og vi kommer gjerne på besøk til Arbeiderpartiet og AUF for å jobbe videre med å få dette til. 

Hva synes du?