Finansminister Siv Jensen og det borgerlige statsbudsjettet for 2016 er dagens mest omdiskuterte.

Foto: Fri Fagbevegelse

Vage løfter til ungdommen

Studentvelferd, lærlingsatsning og flere unge ut i jobb. – Tanken er nok god, men gjennomføringen er ufokusert og planløs. Tar regjeringa ungdomsledigheten på alvor, spør Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ungdom.

Facebook  /   Twitter

Etter et år med synkende oljepriser og stadig økende arbeidsledighet, kunne finansminister Siv Jense (Frp) i dag endelig legge fram den borgerlige regjeringas tiltak for å styre landet tilbake på rett kjøl. Mener de selv, i hvert fall.

– Mens stadig flere, spesielt ungdom, går arbeidsledige, velger den borgerlige regjeringa å prioritere skattekutt, påpeker Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ungdom.

Feil å prioritere skattekutt

Nettopp skattekutt har vært den gjentagende rosinen i pølsa i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2016, blant annet ved å kutte personbeskatningen fra 27 til 25 prosent. Det betyr lavere eller uendret personskatt til 9 av 10, ifølge Finansdepartementet. Det er penger som heller kunne vært brukt på arbeids- og velferdstiltak, mener Jørgensen.

– Behovene står i kø i det norske samfunnet. Vi trenger bedre og billigere kollektivtilbud, flere studieplasser, 11 måneders studiestøtte og flere tiltak mot den økende arbeidsledigheten. I stedet for å gi den jevne nordmann 1000 kroner i skattelette, kunne regjeringa heller prioritert utdanning og arbeid til unge, eller tannhelse inn i egenandelsordningen, sier Jørgensen.

Hun er likevel positiv til regjeringas såkalte ungdomspakke, som består av sju tiltak, deriblant økt lærlingtilskudd og et nytt toårig opplæringstilbud for å gi flere fagopplæring.

– Det er en god start, men det er viktig at regjeringa sørger for at unge har muligheten til å få seg hel og fast jobb. Da trengs det flere konkrete tiltak og mer penger i potten.

IKKE OVERBEVIST: Christina Beck Jørgensen, leder, og Rune Øglænd Breisnes, nestleder av Fagforbundet Ungdom.

IKKE OVERBEVIST: Christina Beck Jørgensen, leder, og Rune Øglænd Breisnes, nestleder av Fagforbundet Ungdom. (Foto: Foto: Martine Grymyr)

Svak satsing på studenter

Studentene løftes også høyt i de borgerliges statsbudsjett. Her foreslås det å bygge 2200 nye studentboliger i 2016, og å øke basisstøtten til studentene utover prisveksten. Det høres flott ut, men sannheten er at studiestøtten har falt akterut prisveksten helt siden 1997. Det er et stort gap å ta igjen, påpeker Rune Øglænd Breisnes, nestleder av Fagforbundet Ungdom.

– Statsbudsjettet vil ikkje gjere noko for å førebygge at 9 av 10 studentar må jobbe ved sida av studia, den gjer ikkje noko for å løfte heiltidsstudenten, sier Breisnes, og fortsetter:

– For å komma på nivå med prisveksten må basisstøtta aukas til 1,5 G og utvidas til å dekke 11 månader i året.

Andre forslag

  • 93 millioner kroner til det såkalte yrkesfagløftet, som blant annet skal gå til å få flere og bedre yrkesfaglærere og økt lærlingtilskudd.
  • Stramme inn lånerammene for Husbanken, fra 20 til 18 millioner, noe som gjør det enda vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet.
  • Redusere satsen for personskatt fra dagens 27 til 25 prosent. Det betyr også at inntektsfradraget i selvangivelsen blir mindre verdt.
  • Øke grunnbeløpet for reisefradrag, fra dagens 16.000 til 22.000. Regjeringen anslår at omkring 125.000 pendlere vil miste dette skattetrekket.
  • Økt moms på kultur og persontransport. Det kan bety at det blir dyrere å reise kollektivt.
  • Øke BSU-grensa til 300.000.

Hva synes du?