Foto: Alan Cleaver/Flickr

Lokalpolitikerne må regulere boligmarkedet

Uttalelse fra Fagforbundets Landskonferanse for ungdom 2015.

Facebook  /   Twitter

Fagforbundet Ungdom ønsker en boligpolitikk som går lengre enn gode tiltak som studentboliger og boliger til unge. Vi må ha en boligpolitikk som i større grad er villig til å regulere boligmarkedet i unges favør. Vi ønsker oss en politikk som reserverer boliger til salgs for unge og som gir unge en reell mulighet til å etablere seg på markedet.

For å oppnå dette trenger vi hjelp av våre politikere. Vi må ha lokalpolitikere som ønsker å fatte de politiske vedtakene som vi trenger for å slippe de unge, enslige inn i boligmarkedet, uten at de må ha en partner for få det til.

Samtidig må det arbeides for et trepartssamarbeid mellom kommuner, boligbyggelag og Husbanken. Utnytter kommunene den rollen og muligheten de har gjennom plan- og bygningsloven, kan kommunene være med på å styre utviklingen i riktig retning.

Eie eller ikke eie er det som skaper det nye klasseskillet i samfunnet vårt. Forskjellene vil bare bli større, dersom ikke politikerne fatter vedtak som bremser utviklingen.

 

For mer informasjon:
Christina Beck Jørgensen, leder Fagforbundet Ungdom, 932 48 568
Martine Grymyr, informasjonsrådgiver, 902 82 214

Last ned uttalelsen.

Hva synes du?