På tide med et grønt skifte

Uttalelse fra Fagforbundets Landskonferanse for ungdom 2015.

Facebook  /   Twitter

Norge, sammen med resten av verden står ovenfor store klima- og miljøutfordringer. Norge må ta en aktiv lederrolle og vise verden at en oljenasjon også kan gjøre nødvendige grep for å løse problemene. Vi må være en foregangsnasjon for å kutte klimautslipp og skape grønne arbeidsplasser. Det er nødvendig at olje- og gassektoren, samt andre næringer forblir i offentlig eie og drift. Uten staten som eier vil et grønt skifte være krevende. All utdeling av nye konsesjonsområder må stanses og Norge skal ikke gjennomføre olje- og gassutvinning i Arktis.

Men det er ikke kun gjennom et grønt skifte i oljebransjen vi kan gjøre en forskjell. Byggebransjen står for ca 40 prosent av utslipp i Norge. Vi må prioriterer å få ned utslippene fra denne bransjen. NTNU og Sintef har forsket på bruk av klimanøytrale bygg og funnet ut at Norge er bedre egnet til bruk av solceller enn land som ligger lenger sør i Europa og Afrika. Dette er en mulighet som må utnyttes.

For at vi skal finne en løsning på klimakrisa er det viktig at Norge deltar internasjonalt gjennom FN. Det er bare når alle land står sammen, at vi kan finne løsninger. Derfor må vi støtte opprettelsen av en FN-institusjon som skal ha permanent beredskap ved klimaskapte naturkatastrofer.

FN opprettet et grønt fond som skal sikre penger for framtidige generasjoner som vil få større og større problemer med et tøffere klima og mindre tilgang på ressurser. Fondets penger går til å utvikle fornybar energi, bærekraftig næringsliv og klimatilpasning i fattige land. Norge må ta sin del av det internasjonale ansvaret og støtte fondet økonomisk. Dette må også gjelde private aktører som står for mye av utslippene.

Fagforbundet Ungdom mener at:

  • All utdeling av nye konsesjonsområder må stanses og Norge skal ikke gjennomføre olje- og gassutvinning i Arktis.
  • Alle nye offentlige bygg skal bygges som klimanøytrale.
  • Norge må støtte at FN oppretter en egen institusjon som skal ha permanent beredskap mot klimaskapte naturkatastrofer
  • Norge skal støtte det grønne fondet økonomisk.

 

For mer informasjon:
Christina Beck Jørgensen, leder Fagforbundet Ungdom, 932 48 568
Martine Grymyr, informasjonsrådgiver, 47 68 33 14

Last ned uttalelsen.

Hva synes du?