Foto: Karin Svendsen

Solidaritet i praksis

Uttalelse fra Fagforbundets Landskonferanse for ungdom 2015.

Facebook  /   Twitter

Angola har mistet 1,5 millioner mennesker gjennom flere tiår med borgerkrig. Landet er det tredje mest minebelagte i verden. Barnedødeligheten er høy, gjennomsnittsalderen i landet er under 20 år, og flertallet av landets innbyggere lever i stor fattigdom.

I 2005 inngikk Fagforbundet et forpliktende samarbeid med SOS barnebyer om å bygge en barneby i Huambo. Denne ble åpnet i 2010. Fagforbundet har gjennom bidrag fra medlemmer og lokale foreninger bidratt økonomisk for å få dette til. Nå står Fagforbundet og de ansatte i barnebyen for den daglige driften. Dette gjøres via faste bidragsytere hver måned og bevilgninger fra fylker og lokale fagforeninger. 

Fagforbundets barneby består av 12 familiehus for 120 barn, en barnehage for 120 barn og en skole som i dag har ca. 1200 elever. Vi har også et lokalsamfunnsprogram som gir enslige mødre, storesøstre eller besteforeldre hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for. 

Barnebyen gir barn i Angola en trygg oppvekst og håp om en bedre framtid. Nå får nesten 2000 vanskeligstilte barn hjelp og støtte gjennom Fagforbundets barneby.

Arbeidet for barn i familiehus, familieprogram, barnehage og grunnskole er tuftet på Fagforbundet sine egne grunnverdier – omtanke, solidaritet og samhold. 

Fagforbundets barneby er solidaritet i praksis.

Fagforbundet Ungdom sin landskonferanse oppfordrer de tillitsvalgte, ansatte og medlemmer til å bli bidragsytere til barnebyen.

 

For flere kommentarer:

- Christina Beck Jørgensen, leder i Fagforbundet Ungdom, tlf. 93 24 85 68

- Martine Grymyr, informasjonsrådgiver, tlf. 47 68 33 14

Last ned uttalelsen.

Hva synes du?