I PARIS: Mats Monsen, nestleder i Fagforbundet Ungdom, og Victoria De Oliveira, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Østfold, deltok på FNs klimatoppmøte i Paris tidligere i desember,

Foto: Fagforbundet

Klimatoppmøtet – bare begynnelsen?

Det lover godt når 155 land blir enige om en felles klimaavtale. Men selv om FNs klimatoppmøte er ferdig, må forhandlingene fortsette.

Facebook  /   Twitter

12. desember kom omsider verdenssamfunnet til enighet om en ny klimaavtale for å redde verden fra endringer i klimaet. Dersom vi ikke endrer kurs nå, vil vi skape så massive endringer at store deler av verden vil bli drevet på flukt. Men i kjølvannet av avtalen er inntrykket at de rikeste landene ikke ser alvoret eller ansvaret i situasjonen. Derfor må kampen for et mer fornybart samfunn og nullutslipp fortsette.

Norge er blant landene som startet den massive bruken av ikke-fornybare ressurser. På den positive siden har oljepengene gitt oss et samfunn med høyere levestandard, men samtidig vil våre utslipp bidra til å skape dårligere levekår for land som blir rammet av klimaendringene. Når vi har brukt så mye tid på å forurense, bør vi også ta vår del av ansvaret for å få ned klimagassutslippene.

Torsdag 10. desember talte Naomi Klein for omlag 3000 mennesker i Paris. Hun hadde ett viktig budskap: Trade Trumps Climate. Hun snakket til hele salen om hvordan handelsavtaler, helt siden starten av klimaforhandlingene på 1990-tallet og utvikling av nye handelsavtaler, som TTIP, gjør det umulig å gjennomføre klimatiltak. Dette fordi store bedrifter kan saksøke staten dersom de mister profitt. Derfor kan ikke verdenssamfunnet godta handelsavtaler som går foran klimaet og sørger for at stater ikke kan fatte vedtak som er i klimaet, miljøets og folkets favør. Klein og flere andre talere la vekt på nettopp dette; Vi kan ikke bare ta kampen mot klimaendringene, men vi må også ta kampen mot frihandelsavtaler som med sikkerhet vil være med på å skape enda større utfordringer i kampen mot klimaendringene verden over!

Klimatoppmøtet kan ha vært en fiasko hvis landene ikke tar kuttene på alvor. Derfor må vi la klimatoppmøtet være startskuddet på en større kamp, hvor vi skal stille krav til politikerne, vi skal stå sammen om et bedre samfunn og hvor vi skal kjempe for en bedre verden for framtiden.

Hva synes du?