Fagforbundet Ungdom bytter navn

Ny logo, ny nettadresse, nytt navn. Nå heter vi Fagforbundet Ung, for å tydeligere vise at vi favner om både ungdom og unge voksne.

Facebook  /   Twitter

– Hovedmassen vår er ikke ungdom, men unge voksne. Det er lett å tenke at Fagforbundet Ungdom bare favner om de yngste aldersgruppene, og for de som nærmer seg 30 kan det være unaturlig å kalle seg ungdom. Ved å bytte navn til Fagforbundet Ung kan vi vise tydelig at vi favner om både elever, lærlinger, studenter og unge yrkesaktive, sier Martin Huggins, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Hedmark.

Det var nemlig han som gikk opp på talerstolen under Fagforbundet Ungs landskonferanse i oktober og la fram forslaget om navnebytte på vegne av Fagforbundet Hedmark.

– På landskonferansen var jeg veldig nervøs for om det kom til å bli stor debatt rundt forslaget, men det ble det ikke, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Det var utrolig gøy!, sier Huggins.

Appellere til flere

Saken var likevel ikke avgjort etter å ha blitt vedtatt på landskonferansen. Siden Fagforbundet Ung ikke er en egen organisasjon, men en organisering under Fagforbundet, må vedtakene gå videre til behandling i Fagforbundets arbeidsutvalg og forbundsstyre. Helt på tampen av 2015 var det klart: Fagforbundet Ungdom heter nå Fagforbundet Ung.

– Vi syntes det var en viktig og riktig endring som vil føre til at flere i vår målgruppe føler at vi appellerer til dem. Når man er ute på arbeidsplassbesøk og spør etter ungdommer, så vil man ofte få til svar at man ikke har noen tilstede, fordi mange tenker at ungdom er folk under 20 år. Men vi har unge medlemmer og tillitsvalgte som er opp til 33 år, og det er viktig for oss at vi har et navn som alle kan føle at de er en del av, sier Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ung.

Ny nettadresse

Rent praktisk vil navneendringen blant annet bety at du nå finner oss på nettadressen ung.fagforbundet.no, og Facebook-siden finner du på facebook.com/FagforbundetUng. Samtidig har vi gjort en liten forandring i vår logo, som vil bety at alt materiell med den gamle logoen etter hvert vil fases ut og erstattes med oppdatert materiell.

Hva synes du?