Foto: Merete Veian/Flickr

Unge Venstres høyrepopulisme

Med sitt forslag om «innslusningslønn» ønsker Unge Venstre å tilby dårligere lønn til flyktninger og personer som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Det kalles sosial dumping, svarer Fagforbundet Ung.

Facebook  /   Twitter

I en uttalelse datert 13. mars kommer Unge Venstres landsstyre med sine forslag til en bedre og mer inkluderende arbeidslivspolitikk. Ungdomspartiet ønsker blant annet å myke opp allmenngjorte tariffavtaler, og mener at den beste måten å inkludere personer som har stått lenge utenfor arbeidslivet og nyankomne flyktninger er å la dem jobbe de første årene for lavere lønn enn sine kollegaer, en såkalt «innslusningslønn».

Om det gjelder nyankomne flyktninger eller mennesker som lenge har stått utenfor arbeidslivet en lengre periode er ikke poenget her. Poenget er at dette er sosial dumping.

Les også: Ungdom som vil svekke velferden

Hvorfor er det slik at de rikes motivasjon for å yte mest i samfunnet er skattelette, mens de som har minst fra før skal motiveres gjennom mindre lønn?

Unge Venstre spiller videre på eldgamle forestillinger om at de rike har en iboende godhet i seg som best får utspill gjennom frihet til å handle, mens de fattige er dårlige, umoralske mennesker som ikke skal få et spillerom for sine evner. Dette mener Fagforbundet Ung er feil. Vi vet nemlig at de aller fleste i samfunnet er interessert i å yte sitt beste til fellesskapet og at motivasjonen for dette er et anstendig, fritt liv. For å få til dette må det til en reel inkludering hvor man ikke ekskluderer en gruppe mennesker fra andres regelverk under dekke av at dette på et magisk vis skal gjøre dem mer skikket for arbeidsmarkedet.

Les også: Blir ikke friskere av sykelønnskutt

Dette er overhodet ikke laget med tanke på å terge fagbevegelsen, sier leder av Venstres redaksjonskomité, Rebekka Borsch til NTB. Men det er ikke fagbevegelsen som rammes av forslagene, det er våre medlemmer, det er vanlige arbeidsfolk, arbeidsledige, sykmeldte og flyktninger som har reist fra alt de hadde i søken etter et bedre liv. Unge Venstres usosiale arbeidslivspolitikk terger ikke fagbevegelsen, det er et angrep på dem som allerede har minst.

Nyliberalistenes mantra om arbeiderbevegelsen er at den norske arbeidslivsmodellen på et forunderlig vis virker ekskluderende fordi regelverket arbeiderbevegelsen systematisk har jobbet for i over hundre år er hemmende for vekst. Hvordan forklarer da Unge Venstre Norges velstand? Hvorfor er Norge et av verdens mest likestilte samfunn og hvorfor skrev The Economist i 2012 at den amerikanske drømmen finner man i Norge? Selv flertallet av høyresidas velgere er villige til å betale mer skatt for mer velferd. I kampen om å framstå mest populistisk er det overraskende at Unge Venstre henger seg på.

Forskjellsbehandling og sosial dumping er hverken motiverende eller inkluderende. Det eneste riktige er lik lønn for likt arbeid.

 

Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg

 

Hva synes du?