ISOLERT: Det kan være mange grunner til at noen blir sykemeldt. Istedenfor å baksnakke den sykemeldte, send heller en melding og ønsk god bedring, skriver Andreas Jacobsen.

Foto: Alma/Flickr

Å være sjukemeldt

Å være sjukmeldt betyr ikkje at du må isolere deg heime i frykt for å møte sjefen eller kollegaer. Framfor å snakke om den som er sjuk, kan du heller sende ei melding og ønske god betring, skriver Andreas Jacobsen i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Å jobbe på sjukeheim, heimsjukepleie eller generelt i pleie og omsorg er i mange tilfelle fysisk og psykisk tungt. Mange pådreg seg plagar som senebetennelse, prolaps og frossen skulder.
Når ein arbeidstakar pådreg seg slike skadar er det i ein del tilfelle slik at når han eller ho skal levere sjukemeldinga til sin sjef så kvir dei seg, kanskje fordi det ikkje var lenge sidan dei var sjuke sist, eller det kan vere andre grunnar til det. Men når ein har sjukemelding så er det legen som bestemmer at du ikkje får jobbe, og ikkje ein sjølv.

For folk som er tilsett i kommunal sektor er det ofte innsparingar, spesielt på pleie og omsorg, og når den tilsette skal levere sjukemelding kan arbeidsgjevar verta irritert og ikkje tenka seg om, og sei sånn som "Åh, ja, ja. Du får ha god betring, då". Så når du forlater kontoret etter å ha levert den forbaska sjukemeldinga så får du ein dårlig følelse og blir lei deg, og får dårlig samvittighet. Du tenker at no blei sjefen sur på meg, kjem sjefen til å vere imøtekommande når eg blir friskmeldt igjen eller kjem han eller ho til å vere sur? Skal eg tør å komma innom på jobb på besøk i ein pause, sjøl om sjefen meiner nok innerst inne at eg skal halde meg heime? Eg trur ikkje eg kan gå ut å vera sosial med mine venner, trur eg skal halde meg heime etter at eg såg reaksjonen frå sjefen. Slik skal det ikkje vere. Det er lov å vere sjuk og ein kan ikkje sjølv styra korti ein er sjuk. Bedrifter må bli flinkare til å tilrettelegge og akseptere at folk er sjuke.

Også i mange tilfelle så er det kollegaer som kjem med slengkommentarer rundt til andre (slik at den som er sjuk får vite det til slutt) som for eksempel: "Å, er han/ho sjukemeldt igjen no, ka som e gale no då?" Men tenk om denne personen som er ofte sjuk, faktisk er alvorleg sjuk? Og tenk om denne personen sliter psykisk? Dersom denne personen sliter psykisk så er det jammen meg ikkje greitt å få vite at folk snakkar og er negative i tillegg.

Så i staden for å gå og snakka om at den er sjuk igjen, så kan ein gå i seg sjølv å tenka; han eller ho kan ikkje ha det greitt som er så mykje sjuk, eg tar å sender han eller ho ei melding og ønsker god betring. Til dei kollegaene som høyrer slikt, sei til dei som snakkar at dei heller kan sette seg inn i hvordan det er å vere sjuk, og heller snakke til den personen som er sjuk framfor å snakke om.


Så alle samen, gå i dykk sjølve. Både sjefar og tilsette.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Man skal ikke profitere av mensen eller legeprodukter!

Vi betaler langt mer moms for bind og tamponger, enn vi gjør for brus og pølser. Nå må vi kjempe for reell likestilling, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.


Når tida ikkje strekk til

Eg lurer på korleis kan ein forsvare at eit menneske skal døy åleine, fordi ein ikkje har nok ressursar til å sitje inne og passe på og sjå om dei, spør Helene Skår, i denne vekas hjartesak.


Verdensdagen for psykisk helse – Gi tid, vær åpen

Vi lever i 2019, og har kommet så langt på så mange ting. Hvorfor har vi ikke kommet lenger når det gjelder åpenhet rundt psykisk helse, spør Isabell Johansen Myrli.


Kjære ungdom!

Visste du at du kan takke fagbevegelsen for de aller fleste av godene du nyter i arbeidslivet i dag, spør Aina Synnøve Hjartås i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Andreas Jacobsen

Andreas Jacobsen er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Odda.

bowlaren@hotmail.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere