STORT BEHOV: Norge trenger 50.000 nye helsefagarbeidere innen 2040.

Foto: Illustrasjonsbilde/Fagforbundet

Helsefagarbeidere utdannes til ledighet

Vi hører stadig om samfunnets skrikende behov for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren. Derfor var det en overraskelse å gå fra en fast og hel stilling som lærling, til arbeidsledig ferdigutdanna, skriver Ummu Aylin Saracoglu i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Vi som valgte denne yrkesfaglige retningen ble lovet gull og grønne skoger. Ikke bare skulle vi ta på oss en viktig samfunnsoppgave, vi var også etterspurt på arbeidsmarkedet. Dette fikk vi høre fra vi startet på utdanningen og gjennom hele utdanningsløpet. Dessverre møter mange av oss en helt annen virkelighet når vi kommer ut i arbeidslivet. Om ingen tar grep frykter jeg at vi fortsetter å utdanne helsefagarbeidere til et arbeidsliv preget av tilkallingsvakter og stor usikkerhet.

Les også: Skviser ut helsefaglærlingene

Jeg er ferdig utdannet helsefagarbeider og så etter lærlingtiden lyst på framtida i arbeidslivet. Jeg var klar til å ta imot alt av arbeidsoppgaver og ønsket å trå til ekstra ved behov. Derimot fikk alle mine forventningene seg et skikkelig slag i trynet. Arbeidsgiver hadde ikke stilling til meg etter læretiden og ga uttrykk for at det var vanskelig å finne en. 

I den første tiden som nyutdannet var jeg aktiv på arbeidsmarkedet. Det var en stor overgang å gå fra en 100 prosent stilling som lærling til å bli arbeidsledig som ferdigutdannet. Til slutt fikk jeg en stilling som kalles for «fast tilkallingsvikar», dette førte også til en veldig ustabil økonomi, noe som igjen går utover livskvaliteten. Den eneste grunnen til at vi holder ut i slike vikarstillinger er fordi vi har et håp om at den kan bety en større og fast stilling etterhvert. Men hvor lenge kan en holde på sånn?

Les også: Kommunene elsker pyntestillinger

De er ikke mange ferdig utdannede helsefagarbeidere som har en fast heltidsstilling, de fleste er vikarer eller jobber deltid. Denne midlertidige stabiliteten som det å være vikar er, stemte ikke overens med hvordan jeg hadde fått lovnader om at arbeidslivet skulle være. 

SSB sine beregninger viser at vi vil trenge nærmere 50 000 helsefagarbeidere innen 2040. Etter hva jeg forstår gjenstår det fortsatt mye for å øke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren. Noe som er forståelig om en ser på folks ansettelsesvilkår. Men det finnes en enkel løsning: Vi trenger flere faste ansettelser og økt stillingsprosent. På den måten får vi forutsigbarhet og tryggheten tilbake – noe som legger selve grunnlaget for et trygt og godt arbeids- og familieliv.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Man skal ikke profitere av mensen eller legeprodukter!

Vi betaler langt mer moms for bind og tamponger, enn vi gjør for brus og pølser. Nå må vi kjempe for reell likestilling, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.


Når tida ikkje strekk til

Eg lurer på korleis kan ein forsvare at eit menneske skal døy åleine, fordi ein ikkje har nok ressursar til å sitje inne og passe på og sjå om dei, spør Helene Skår, i denne vekas hjartesak.


Verdensdagen for psykisk helse – Gi tid, vær åpen

Vi lever i 2019, og har kommet så langt på så mange ting. Hvorfor har vi ikke kommet lenger når det gjelder åpenhet rundt psykisk helse, spør Isabell Johansen Myrli.


Kjære ungdom!

Visste du at du kan takke fagbevegelsen for de aller fleste av godene du nyter i arbeidslivet i dag, spør Aina Synnøve Hjartås i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Ummu Aylin Saracoglu

Ummu Aylin Saracoglu er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Sykehuset Østfold, sitter som medlem av ungdomsutvalget i Fagforbundet Østfold og LO Østfold Ung.

ummu-936@hotmail.com

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere