DET SISTE HULLET: Tannhelse blir av mange kalt det siste hullet i den norske velferdsstaten.

Foto: Connor Lawless/Flickr

Ta vare på tannhelsen!

Nordmenn er blant de friskeste i verden. Dette skyldes et godt utviklet offentlig velferdstilbud for alle. Prinsippet om likhet og universalisme står sterkt i Norge, men likevel er helsen vår det tydeligste tegnene på klasseskillene i Norge i dag, skriver Una Pasovic, sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom.

Facebook  /   Twitter

Dette ser vi spesielt i tannhelsen. Tannhelsen er ikke dekket av det offentlige slik andre sentrale helsetjenester er. Hvert år er det 140.000 nordmenn som ikke har råd til å dra til tannlegen, selv om det er nødvendig. Tannhelse er en del av vår folkehelse, og må tas vare på, på samme måte som resten av kroppen.

Una Pasovic, sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom
Una Pasovic, sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom (Foto: Sosialistisk Venstreparti)

Vi hører ofte om de pensjonistene som lever godt og bor i Spania hele året. Derimot hører vi sjelden om de pensjonistene som sliter med å få endene til å møtes. Dette er en spesielt utsatt gruppe, som ofte må bruke mye penger på egen tannhelse. Det er som regel tennene som blir nedprioritert når man har dårlig råd.

På den andre siden har vi studenter, som ofte må jobbe ved siden av studiene for å få endene til å møtes. At studenter ikke har råd til å dra til tannlegen har en negativ effekt på helsefremmende og forbyggende arbeid innen tannhelse. Vi må arbeide mot et mål om at helsevesenet skal organiseres ut fra et mål om bedre folkehelse, med mer forebyggende og bedre behandling.

Ved å gjøre tannhelse til en del av egenandelsordningen vil vi kunne hjelpe de som trenger det aller mest.

Det norske folk sier ja til dette. 86% av den norske befolkningen ønsker å få tannhelse inn som en del av egenandelsordningen, og 78% av disse var villige til å betale mer i skatt for å få det gjennomført. Vi vil at politikerne skal lytte til det norske folk - tannhelse for alle!

Hva synes du?