Foto: Pabak Sarkar/Flickr

Solidaritet, kamerater!

Som fagbevegelsen må vi aldri glemme hvem vi er, og hva vi kjemper for. Det er selve grunnsteinen, skriver Vegard Tillerflaten i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

En grunnstein skal man ikke fjerne. Det er den som holder resten av byggverket oppe. Jeg er oppvokst i en tid som blir betegnet som teknologiens tid, der utvikling går i en utrolig fart på alt fra hvordan man snakker til hverandre til å være tilgjengelig hele tiden. Det er et stort press fra mange fronter om at man skal være perfekt, som person, arbeidstaker og medmenneske.

 

For å starte i det små, så vil jeg si at litt uavhengig av hva vi er med på, så har den bevegelsen en tanke om hva den og vi vil. Et eksempel på det er at alle politiske partier vil ha en bedre skole. Forskjellen er hvordan det enkelte partiet vil gjøre skolen bedre.

 

Les også: Vi er de tusener

 

Jeg er med i fagbevegelsen for å gjøre forskjellene mindre. Spørsmålet er om forskjellene er så store at vi trenger en bevegelse av fag som skal gjøre forskjellene mindre. Og i så fall, hvordan? Solidariteten er svaret, etter min mening.

 

Noen vil vel påpeke at den grunnsteinen jeg mener er viktigst å huske å bære med seg, ikke er like relevant i dag eller at noe annet er viktigere. Tiden har gått framover og samfunnet har endret seg. Og det er helt ålreit, det. Du skal få mene og ytre det du mener er best for det fellesskapet og brorskapet vi har bygd opp. En for alle, alle for en!

 

Det er et kollektiv som skal vinne makt for våre medlemmer. Vi må tenke helhetlig og lengre enn det nesa rekker. For alt det vi gjør, bygger på grunntanken om at det individet vi er ikke er et produkt eller en forbruksvare, men et mennesket som trenger trygghet både i arbeidslivet og i det private.

 

Jeg har lyst til å fortelle noe som en utrolig klok og snill person sa til meg en gang vi satt og diskuterte politikk og valg man tar her i livet: «Dokker må itj flyg så høgt at dokk dett ned og brekke vingan dokkers, unga.» Det er ikke alle som trenger og bestige fjell for å få bekreftelse. Stopp opp, trekk pusten og kjenn på at den du er og de verdiene du står for, er summen av respekten for livet vi har.

 

Les også: Solidaritet er bærebjelken

 

Å kjempe for lønns- og arbeidsvilkår skal være sak nummer én for fagbevegelsen. Forskjellene er store, man ser at fattige blir fattigere og rikere blir rikere. Se for deg at vi snur på det; fattige blir rikere og rikere blir fattigere. Med fagbevegelsen sin bærebjelke og grunnstein godt plantet i ryggraden på hver tillitsvalgt både, lokalt og nasjonalt, liten eller stor forening, så skal solidariteten seire. Med vår kunnskap og samarbeidsvilje, skal vi vinne makten.

 

Jeg føler at vi trenger å huske på hvem vi er, hva vi vil og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det brukes mye tid og ressurser på såkalt medlemspleie og hvor mye er egenandelen på – kanskje litt for mye? Solidariteten skal stå sterkere nå, den er vårt våpen for å minske forskjellene, bedre vilkårene og vinne makten, kamerater.

 

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Man skal ikke profitere av mensen eller legeprodukter!

Vi betaler langt mer moms for bind og tamponger, enn vi gjør for brus og pølser. Nå må vi kjempe for reell likestilling, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.


Når tida ikkje strekk til

Eg lurer på korleis kan ein forsvare at eit menneske skal døy åleine, fordi ein ikkje har nok ressursar til å sitje inne og passe på og sjå om dei, spør Helene Skår, i denne vekas hjartesak.


Verdensdagen for psykisk helse – Gi tid, vær åpen

Vi lever i 2019, og har kommet så langt på så mange ting. Hvorfor har vi ikke kommet lenger når det gjelder åpenhet rundt psykisk helse, spør Isabell Johansen Myrli.


Kjære ungdom!

Visste du at du kan takke fagbevegelsen for de aller fleste av godene du nyter i arbeidslivet i dag, spør Aina Synnøve Hjartås i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Vegard Tillerflaten

Vegard Tillerflaten sitter i ungdomsutvalget i Fagforbundet Trøndelag, og er ungdomstillitsvalgt i Buss- og Sporveisarbeidernes Forening.  

vegardtillerflaten@hotmail.com

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere