Foto: Martine Grymyr, Fagforbundet

Arbeiderpartiet: Gi oss billigere tannhelse!

Velferd til alle, sier Arbeiderpartiet. Når de i dag sparker i gang sitt 66. ordinære landsmøte, er det likevel helt uten tannhelse på programmet

Facebook  /   Twitter

I dag starter Arbeiderpartiets landsmøte. En av sakene partiet allerede har valgt å ikke ha fokus på de neste årene er tannhelse. Fagforbundet har siden våren 2014 jobbet med kampanjen Tannhelse inn i egenandelsordningen. Siden da har vi hatt en lang rekke aksjoner, to markeringer foran Stortinget, levert titusenvis av underskrifter til politikerne, og samlet over 100.000 engasjerte støttespillere på kampanjesida. Dette er en viktig sak for oss, og for Norge.

Les også: - Kjære Erna, jeg har ikke råd til tannlege

Vi bor i et av verdens desidert rikeste land, og det er på grunn av menneskene og arbeidskrafta vi har. Vi betaler skatt som igjen går til goder til befolkningen. Velferd er en viktig del av disse godene. Allerede i 1911 forstod man viktigheten av syketrygd og ordninger som dekket inntektsbortfall og utgifter til behandling ved sykdom. Dette ble en del folketrygden fra 1971.

Det var likevel ikke her det startet, men hos arbeiderne selv, som så at familien til sine kamerater ble hardt rammet hvis det ble sykdom eller død. De gikk sammen og betalte inn penger til en sykekasse som skulle hjelpe den som trengte det.

Tall fra SSB viser at over 200 000 nordmenn lar være å gjøre nødvendige tannlegebesøk fordi de ikke har råd, og denne gruppen domineres av arbeidsledige eller folk med lav utdanning. Det er altså de som allerede sliter mest, som taper mest når Arbeiderpartiet og de andre på Stortinget ikke kjenner sitt ansvar for den norske velferden.

Les også: Politikerne måtte svare om tannhelse

Arbeiderklassen har alltid forstått ordet solidaritet, og at man er sterkere sammen. Fagbevegelsen har hatt mange kamper og viktige saker som har gått til folket. Dette kan vi ikke gi oss med. Vi er viktige aktører i Norge, og det er en av våre jobber å jobbe for å holde forskjellene mellom folk så små som mulig. Alle skal ha rett på samme hjelp, uansett størrelse på lommeboka. Vi er alle enige om at dette må gjelde helsetjenester, men fremdeles holdes tannhelse utenfor.

Brekker du armen, så hjelper systemet deg. Er problemet i munnen, så er det lett å falle utenfor. Politikerne skylder på høye kostnader, men har vi råd til å ikke bruke penger på dette? Hva med alle andre kostnader som er en konsekvens av dårlig helse, psykisk og fysisk?

Arbeiderpartiet smykker seg med slagord som velferd til alle, alle skal med og gi etter evne og få etter behov. Hvis partiet mener alvor med disse slagordene, så må de virkelig satse på god helse til alle i Norge. Vi må ta tannhelse inn i egenansdelsordningen og sørge for at alle faktisk får den hjelpa de trenger.

Les også: Arbeiderpartiets balansegang

Før Arbeiderpartiets landsmøte har Fagforbundet Ung brukt masse tid på å sende ut informasjon, og spørre ut ledelsen i partiet. Ledelsen har så langt vært negative, men nå håper vi at vi har delegatene i salen med oss, og at man kommer ut av dette med et vedtak som skaper mindre forskjeller og som gir oss velferden vi trenger.

 

 

 

Hva synes du?

Fagforbundet Ungs tannhelsekampanje

  • Kampanjen har gått siden våren 2014.

  • Vi har blant annet hatt to markeringer foran Stortinget, en i november 2014 og en i mars 2016.

  • Kampanjesida har over 107.000 følgere.

  • Du kan gi din underskrift her.

  • En undersøkelse utført for Fagforbundet Ung i februar 2016 viser at 8 av 10 er villige til å betale mer skatt for rimeligere tannhelse. Les saken her.

 

Vil din organisasjon tilslutte seg kampanjen?
Send mail til cbj@fagforbundet.no

Ønsker du å dele din historie på Fagforbundet Ungs nettsider og kampanjesiden for tannhelse?
Send mail til martine.grymyr@fagforbundet.no