STEM: 11. september skal vi stemme for den framtida vi vil ha.

Foto: Tore Fjeld

I dag har jeg stemt – naturligvis

Det er vi unge som tar regninga for den ungdomsfiendtlige politikken dagens regjering fører. Den enkleste måten vi kan endre dette, er å stemme. Det tar et halvt minutt, skriver Knut Estensvoll Rosmo.

Facebook  /   Twitter

For meg var det lett. Jeg bor i Oslo, og her er det mulighet til å forhåndsstemme rundt hvert hjørne. Det tok omtrent et halvminutt fra jeg gikk inn, til stemmen var levert.  Sjøl om det kanskje er lengre til nærmeste stemmelokale der du bor, bør du bruke stemmeretten.

 

Knut Estensvoll Rosmo, Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo
Knut Estensvoll Rosmo, Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo (Foto: Privat)

 

For oss under 30 er det mange problemstillinger i politikken som kan virke litt fjerne. Pensjon og formueskatt for eksempel. Dette er saker som kommer til å være viktig for hverdagen vår når vi blir gamle, og det er en av grunnene til at vi burde engasjere oss i hvem som bestemmer hvordan framtida vår skal se ut. Den enkleste måten å gjøre det på er å bruke stemmeretten sin. Jeg ønsker meg ikke et samfunn der de som har arva flere hundre millioner kan leve livets glade dager mot slutten av livet, mens alle vi andre må klare oss på minstepensjon fordi pensjonsrettighetene våre gradvis ble svekka over tid.

Les også: Nei til kutt i sykelønna

Vi som er unge i dag skal leve med konsekvensene av politikken som blir vedtatt i mange flere år enn de fleste av dagens politikere. Nettopp derfor er det viktig at vi engasjerer oss i samfunnet rundt oss – ikke bare i de tingene som har noe å si her og nå, men de tingene som har noe å si for framtida. Det handler om at vi skal ha noe å leve av etter at vi har stått i arbeidslivet hele livet, og at de som har tjent seg rike på det arbeidet vi gjør, skal bidra til fellesskapet. Jeg har stemt for en rettferdig pensjon, og for ei rettferdig fordeling av pengene våre.

Men det er også saker i dette valget som påvirker oss her og nå. For meg som har jobba i barnehage og skole, er kampen mot vikarbyråene viktig. Her har venstresida tatt et tydelig standpunkt mot denne typen innleie av arbeidskraft. Det er helt tullete at folk skal jobbe i fem forskjellige barnehager i løpet av ei uke, når det er behov for langtidsvikarer i de aller fleste barnehager. Dette kan kommunene fikse sjøl, uten bruk av vikarbyrå. Det vil sikre en mer stabil hverdag for både barn og voksne, og det vil være en bedre mulighet for å få fast ansettelse der du jobber. Jeg har stemt for et tryggere arbeidsliv.

Les også: Hva skal man velge?

Vi ser effektene av klimaendringene tydeligere og tydeligere – og de kommer ikke til å bli noe mindre tydelige i årene som kommer. Vi må ta vår del av ansvaret for kloden vår. Vi kan begynne med å ta klimakrisa på alvor. Akkurat nå sitter det folk i regjering som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Folk som ikke tror på de bevisene som blir lagt fram gang på gang. Sånne folk kan vi ikke ha i regjering. Nei, jeg stemmer heller på folk som tror på, og vil gjøre noe med klimaendringene. Folk som vil verne sårbare områder som Lofoten, Vesterålen, og Senja. Folk som vil senke norske klimagassutslipp. Jeg har stemt for å ta klimaendringene på alvor.

Det er vi unge som tar regninga for den ungdomsfiendtlige politikken dagens regjering fører. Den enkleste måten vi kan endre dette, er å stemme. Det tar et halvt minutt.

Hva synes du?