Foto: Alan Cleaver/Flickr

Vi krever en anstendig boligpolitikk!

Facebook  /   Twitter

Boligpolitikken i Norge har de siste 30 årene ikke vært god nok for unge yrkesaktive, studenter, lærlinger og elever. Boligprisene øker, men inntektene øker ikke i samme grad. Klasseskillet begynner å bli for stort. Mange studenter må avslutte skolegang fordi man ikke har råd til å bo i en stor by, lærlinger må takke nei til læreplasser fordi de ikke kan flytte hjemmefra og elever må kanskje droppe ut av skolen eller velge fag man ikke hadde som førsteprioritet grunnet økonomi.

Vi lever i verdens rikeste land, men vi ser at forskjellene mellom fattig og rik øker. Dette gjelder generelt i samfunnet, men også i boligmarkedet. De rike som har god økonomi kan kjøpe bolig 1, 2 og 3 og leier ut til blodpriser. Disse prisene kan være like som en ung person har ved å eie en egen bolig, men lånet vil man ikke få uten en fast jobb og inntekt.

Politikerne må inn på banen og lage strengere regler og prisreguleringer. Det må også tilrettelegges slik at man kan ha et sted å bo når man fullfører studier og sin utdanning.

Fagforbundet Ung vil at unge elever, lærlinger og studenter skal ha et sted å bo mens de fullfører utdanningen sin.

Fagforbundet Ung vil at ungdom skal slippe å bekymre seg for hvordan man skal komme inn på boligmarkedet – alle skal ha rett til å slippe inn! Med bolig på plass, kan ungdom fokusere på andre viktige ting, som utdannelse, jobb og familie.

Fagforbundet Ung krever anstendighet på boligmarkedet. Boligpolitikken må gjennomgå store endringer, og politikerne må ta ansvar og sørge for at alle får mulighet til å bo til en anstendig pris som står i forhold til inntekt.

Hva synes du?