Illustrasjonsbilde

Foto: Alma/Flickr

Psykisk helse

Facebook  /   Twitter

I dag har vi en situasjon der stadig flere barn og unge sliter med dårlig psykisk helse. Alle vil en eller annen gang oppleve psykiske helseproblemer, enten selv eller hos noen en kjenner.

Ifølge en Ungdata-undersøkelse, øker psykiske helseplager blant ungdom. Det kommer frem at to av tre jenter, og hver tredje gutt opplever ofte eller svært ofte at de blir stresset av skolearbeidet. Stress på skolen og psykiske helseplager henger tett sammen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er psykiske plager og lidelser et stort og økende problem blant barn og unge i Norge. Til enhver tid regner vi med at:

  • 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager.

Barn og unge som lider av psykiske lidelser/nedsatt psykisk helse, har økt risiko for høyt sykdomsfravær. Vi må derfor sikre at arbeiderbevegelsen kan skape det realistiske håpet de unge trenger, som igjen øker muligheten til å ta del i fellesskapet.

Samtidig må vi sikre en helsehjelp som tar brukernes medbestemmelse og medvirkning på alvor.

Fagforbundet Ung mener at det er en sammenheng mellom sosiale forskjeller og forekomsten av psykiske lidelser. Derfor er også kamp mot økende forskjeller viktig for å forhindre psykiske lidelser.

Hva synes du?