Foto: Martine Grymyr

Solidaritet med Palestina

Facebook  /   Twitter

Situasjonen for palestinerne er uholdbar! Forskjellsbehandlingen mellom en israelsk arbeider og en palestinsk arbeider er uholdbar – uholdbar for palestineren som må stå opp kl. 03:00 om morgenen for å komme seg på jobb. Han skal ikke bare reise på jobb, men han må også gjennom kontrollposter for å komme seg på den andre siden av muren, der arbeidsplassen er.

Dette er bare ett eksempel på hvordan livet under okkupasjon er, for de vet ikke hva slags fremtid de har i vente. For de arbeidsledige, særlig ungdom, er fremtiden ekstremt usikker. Ytringsfrihet er et relativt begrep, og okkupasjonsmakten preger hverdagslivet til hver enkelt. Flyktninger i eget land. Et arbeidsliv preget av usikkerhet, og en minstelønn preget av apartheid.

I år er det 50 år siden starten på okkupasjonen, det er 50 år for mye. Muren som skiller familier fra hverandre, og arbeidere fra arbeidsplassene, sine har eksistert i over 15 år.

«Man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv» – derfor må vi støtte opp om og vise solidaritet med de som lider under okkupasjonen, på begge sider. Vi kan ikke lenger stå og se på at internasjonale lover blir brutt uten at det får konsekvenser. Barn som blir fengslet, vold, tortur og okkupasjon. Vi kan ikke lenger se på blokaden av Gaza som noe som snart går over. Vi kan ikke lenger sitte stille og håpe at det løser seg av seg selv. 

Fagforbundet Ung krever:

  • At vårt eget storting anerkjenner Palestina.
  • Støtte til BDS-kampanjen
  • Israelske bosettere må trekke seg ut av okkupert område
  • Verdenssamfunnet må ta ansvar og se til at internasjonale lover følges.

Hva synes du?