UNGE ARBEIDSLEDIGE: Stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet, viser tall fra SSBs ferske arbeidskraftsundersøkelse.

Foto: Brian Donovan/Flickr

Unge fortsetter å falle ut av arbeidslivet

– Det er ikke godt nok. Det er fortsatt mange tiltak som kan gi ungdom en dør inn i arbeidslivet, sier leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen.

Facebook  /   Twitter

Stadig færre nordmenn er i arbeid, og ifølge SSBs ferske arbeidskraftsundersøkelse har tallet fortsatt å falle de siste ti årene. Aller verst rammer nedgangen nordmenn i tjueårene. 8.000 mennesker i denne aldersgruppa har falt ut av arbeidslivet bare de siste månedene, og ofte havner de på en helserelatert ytelse, skriver ANB.

Ikke godt nok

– Fagbevegelsen har sagt i lang tid at det må gjøres noe med ungdomsledigheten før det blir for ille. Regjeringa har klart å innføre noen enkelttiltak for å gjøre noe med ungdomsledigheten, men det har vært langt unna en storsatsning for å få ungdom i arbeid, sier Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.

Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.
Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung. (Foto: Martine Grymyr)

Blant annet har det de siste årene blitt innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, det har blitt opprettet nye tiltaksplasser, det har blitt opprettet et eget ungdomsteam hos NAV, og man har økt lærlingtilskuddet.

Det er ikke godt nok, mener Monsen.

– Skal du klare å sette inn gode nok tiltak må du se på hvor problemet ligger. I dag er vi på vei mot et samfunn hvor det i stor grad er ungdom med høyere utdanning som blir verdsatt i arbeidslivet, da er det ikke rart at mange faller fra, sier Monsen, og fortsetter:

– Ikke alle passer til eller har lyst til å ta høyere utdanning. For mange er fagbrevet noe man ser opp til som man henger stolt oppe på arbeidsplassen. Da er da rart at politikerne ikke klarer å vise den samme verdsettelsen for fag som er så viktige i arbeidslivet.

En dør inn i arbeidslivet

Monsen mener det fremdeles er mange tiltak man kan innføre for å gi flere ungdommer en dør inn i arbeidslivet.

– Man kan starte med å øke opptakene til yrkesfag og opprette flere lærlinginsentiv. Samtidig bør man se på hvor nødvendig med tusenvis av statsvitere og samfunnsøkonomer, når det vi trenger flest av er helsefagarbeidere i eldreomsorgen.

Hva synes du?