DELTID: I gjennomsnitt har en ung helsefagarbeider 28 prosent stilling, skriver Odd Martin S. Markussen.

Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Billett til deltidsledighet i det offentlige

I Norge er et fagbrev i helsefag blitt en billett til deltidsledighet. Forstå det den som kan, skriver ungdomstillitsvalgt Odd Martin S. Markussen.

Facebook  /   Twitter

I år er det yrkesfagenes år, og jaggu sa jeg smør. Næringslivet er tydelige på behov for gode fagarbeidere. De har erkjent at bedriftene trenger fagfolk til produksjon, utvikling og vekst. Har du rett fagutdanning, da har du full jobb.

Derimot i offentlig sektor er det gjennomgående stusslige greier, når det kommer til fagarbeidere. I de fleste europeiske land henger fagarbeideren høyt, men i Norge er et fagbrev i helsefag en billett til deltidsledighet. Forstå det den som kan.

I gjennomsnittet har en ung helsefagarbeider 28 prosent stilling. Med andre ord: Vi utdanner tre helsefagarbeidere og fyller under et årsverk.

KRONIKKFORFATTER: Odd Martin S. Markussen, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Vestfold.
KRONIKKFORFATTER: Odd Martin S. Markussen, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Vestfold. (Foto: Privat)

Så tilbake til festtalene - Tro, håp og verdiget for framtidas arbeidsliv? Regjeringen sier det de vet folk vil høre, men gir egentlig blaffen.

Arbeidsgiver har heller ingen vilje til å gi ungdommen hele, faste jobber. De liker for godt å ha «sultne vikarer» til å fylle selvgravde hull i turnusen.

Arbeidsledighet rammer mange tusen mennesker i Norge. I tillegg kommer alle som jobber ufrivillig deltid. De deltidsledige! I 2013 skrev partene under på en heltidserklæring. Det er altså ca. fem år siden, og situasjonen er som følger: 21 prosent arbeider heltid i helse- og omsorgssektoren i dag, og slik har det vært i 15 år (jfr. KS).

Helsedirektoratet har de samme tallene, men med et uketimetall på 30. Mangt et arbeid med bruk av tid og ressurser er igangsatt, men vi står altså på stedet hvil. Er det mulig å erklære seg for heltid og ha en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 45 prosent, som situasjonen rent faktisk er i kommune-Norge og i helseforetakene for fagarbeidere i helsefag?

Vi vet hva som er fremtidens behov, og vi vet hva som må gjøres, men unnlater å handle. Vær ærlig med ungdommen og si: 2018 er enkelte yrkesfag sitt år. Den dagen de kloke hodene og varme hendene ikke finnes ved sykesenga, så husk at dagens arbeidsgivere har ansvaret.

 

Kronikken sto første gang på trykk i Sandefjords Blad 21.2.2018.

Hva synes du?